Menu

WATEROVERLAST Valkenburg

De overstromingen in Zuid-Limburg hebben ook de kinderrevalidatie en onze school voor speciaal onderwijs in Valkenburg a/d Geul hard getroffen.

 

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat we zo enorm door het water werden verrast. Inmiddels hebben we weer wat stappen kunnen zetten. We nemen u graag mee in de laatste ontwikkelingen.


Onderstaand een beschrijving van onze situatie op 6 september 2021


Inhoud van deze pagina

Geld inzamelen | Doneeractie.nl

Doneeractie.nl

U kunt een steentje bijdragen en meehelpen ons kindcentrum weer op te bouwen. Met uw gift kunnen we hopelijk snel weer onze kinderen en jongeren de nodige zorg en onderwijs bieden in hun vertrouwde omgeving. 

Dit kan ook rechtstreeks op bankrekeningnummer: NL92INGB0672863502 t.n.v. Stichting Adelante Zorg o.v.v. wateroverlast Houthem.

Hartelijk dank voor uw steun!

De schade 

We krijgen steeds meer zicht op de herstelwerkzaamheden die nodig zullen zijn voor onze locatie in Houthem. Dat de schade enorm is, is glashelder. We spreken inmiddels over een miljoenenschade, waarvan nog steeds onduidelijk is wat er wel of niet wordt betaald door verzekeringen en overheid. Inmiddels heeft Adelante daarom zelf een doneeractie opgestart om geld te verzamelen voor die zaken die niet vergoed worden.

Het blijkt niet haalbaar om onze deuren weer te openen in het nieuwe schooljaar. Het herstel van de locatie gaat naar verwachting zo'n 8 maanden duren. We zijn op zoek gegaan naar andere tijdelijke alternatieven om de kinderen het onderwijs en de revalidatiezorg te kunnen blijven bieden die ze nodig hebben. Dat is inmiddels ook gelukt...

 

Volg op deze pagina actuele informatie hoe we de zorg en onderwijs voor de kinderen en jongeren hebben georganiseerd.

Speciaal onderwijs

Met de gemeente Valkenburg a/d Geul zijn we in overeenstemming gekomen over het tijdelijk in gebruik nemen van het voormalige Stella Maris College aan de Keelstraat 1 in Valkenburg a/d Geul. We zijn er tijdens de vakantieperiode in geslaagd deze locatie zodanig aan te passen dat we kunnen DOORgaan in dit nieuwe schooljaar. De locatie heet: Adelante Kind & Jeugd, locatie Keelstraat Valkenburg a/d Geul

Het gebouw is ruim van opzet waardoor we de meeste groepen en activiteiten hier hebben kunnen onderbrengen. Voordeel is ook dat we binnen dezelfde gemeente blijven en niet al te ver van onze oorspronkelijke locatie zitten. Medewerkers kunnen gebruik maken van parkeerplaatsen in de nabije omgeving zodat we op de parkeerplaats in de Keelstraat een veilige busroute hebben kunnen inrichten.

Een aantal puzzelstukjes moeten de komende weken ongetwijfeld nog op zijn plaats moeten vallen maar we denken dat we het komende half jaar hier goed kunnen doorbrengen.

 

 

Therapeutische peutergroepen, kleuterklassen en LBO klas 3/3a

Voor deze groepen is het schoolgebouw aan De Gasperistraat 7 (wijk De Kling) in Brunssum tijdelijk in gebruik genomen. Er waren gelukkig minimale aanpassingen nodig om de kinderen ook hier te kunnen ontvangen in dit nieuwe schooljaar. Het schoolgebouwtje is gelijkvloers en biedt voldoende ruimte voor de Therapeutische Peutergroepen, de kleuterklassen Giraf, Zebra en Leeuw en de LBO klas 3/3a. Een goed alternatief voor het komende halfjaar. Deze locatie heet nu: Adelante Kind & Jeugd, locatie Brunssum


Zorg en behandeling

Deze verhuizing betekende ook veel voor het inplannen van behandelingen. De therapieën zullen nu ook kunnen plaatsvinden binnen locatie Keelstraat en locatie Brunssum.  

Zoals eerder gemeld zijn de kinderen van de klinische revalidatie, intensieve kindverpleging en de Raesdonck in locatie Hoensbroek op verpleegafdeling 6. Poliklinische en dagbehandeling voor kinderen vindt ook deels in Hoensbroek plaats. De dagopvang heeft tijdens de vakantieperiode een plek gevonden binnen de Maasgouw in Maastricht. Deze opvang zal nu binnen de tijdelijke locaties plaatsvinden.

Vrijwilligers

De reacties die we krijgen zijn hartverwarmend. Uw betrokkenheid is groot en dat waarderen we enorm. We hebben inmiddels een vrijwilligerspool ingericht die hand- en spandiensten verricht in de Keelstraat. U kunt zich aanmelden via: wateroverlasthouthem@adelante-zorggroep.nl

Een unieke situatie

Het vraagt veel van ons allemaal. Aanpassing en flexibiliteit wordt het komende halfjaar heel belangrijk want het is nu eenmaal niet onze eigen vertrouwde locatie in Houthem. Niet alles zal dan ook meteen vlekkeloos verlopen. We hopen op uw begrip in deze - ook voor ons - unieke situatie.

Meer informatie

Vragen? Mail naar wateroverlasthouthem@adelante-zorggroep.nl

 

 

 

Geld inzamelen | Doneeractie.nl