Menu

Yasin en Lina Mabtoul

“Yasin en Lina ontwikkelen zich nu als elk ander kind. Wij zijn zo blij met de resultaten.”

“Yasin is 5, Lina 3. Het toeval wil dat zij allebei met een ernstig gehoorprobleem zijn geboren. Bij beiden kwam dit bij het eerste gehooronderzoek na de geboorte aan het licht. Als ouders kom je dan in een moeilijke tijd terecht waarin je steeds snel belangrijke beslissingen moet nemen. Wij zijn hierbij door onze begeleider van Adelante ongelofelijk goed ondersteund. Zowel bij Yasin als bij Lina zijn rond de tiende maand twee CI’s (CI = Cochleair Implantaat) geïmplanteerd. Hiermee kunnen zij horen. Zij ontwikkelen zich nu als elk ander kind en Yasin gaat gewoon naar school. Wij zijn zo blij met de resultaten. Dan vergeet je snel wat hier aan vooraf is gegaan.”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Gehoor, taal & spraak

 

Kinderen met gehoorproblemen

 

Of lees ook het verhaal van:

 

Kyano van Wijnen

 

De medewerkers van Adelante audiologie & communicatie zijn meer dan ooit onderweg. Je moet ‘out of the box’ kunnen denken én werken om mensen met gehoorproblemen de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Gehoormetingen doe je normaal in een speciale geluiddichte cabine. Maar soms lukt dat niet. Dan moet je je aanpassen aan de cliënt, vindt Adelante audiologie & communicatie. In bepaalde gevallen wordt deze service daarom in de eigen omgeving van de cliënt aangeboden. In de crèche of op school. In een verzorgingshuis. Of gewoon thuis. Elke slechthorende krijgt hulp op maat.

Bij baby’s doet de Thuiszorg binnen enkele dagen na de geboorte een hielprik en een gehoorscreening, de Oto Akoestische Emissies (OAE). Als blijkt dat één of beide oortjes niet goed functioneren, komt een medewerker van Adelante langs om bij de baby thuis de ALGO-test te doen. Hierbij wordt bekeken of de gehoorzenuw goed op geluid reageert. Bij een onvoldoende resultaat wordt de baby doorverwezen naar het audiologisch centrum voor verder onderzoek.

Gezinsbegeleiding
Heeft een baby gehoorproblemen, dan biedt Adelante gezinsbegeleiding. De gezinsbegeleider ondersteunt de ouders in de opvoeding van en communicatie met hun kind. Op verzoek gaat de gezinsbegeleider mee naar afspraken in het ziekenhuis. Als het kind later naar school gaat, kan de gezinsbegeleider daar uitleg geven over bijvoorbeeld het gebruik van hoorapparatuur.

Op locatie
Medewerkers van Audiologie & communicatie verrichten op indicatie ook gehooronderzoek op locatie bij mensen met een verstandelijke beperking. Vaak gaat het hierbij om mensen die erg gevoelig zijn voor verplaatsing uit hun vertrouwde leefomgeving. De kans dat een test op het audiologisch centrum mislukt is dan groot. Om dit te voorkomen gaat de medewerker met een mobiele audiometer op huisbezoek.