Menu

Noortje van Maldegem

“Alles veranderde op het moment dat Monique als ambulant begeleider in mijn leven kwam”

‘In de eerste drie jaren van de basisschool werkte Noortje de hele winter thuis door. Alleen, zonder vriendjes en vriendinnetjes. Het risico dat zij een virus zou vangen op school was té groot. Alles veranderde op het moment dat Monique als ambulant begeleider in Noortjes leven kwam. Monique voelde feilloos aan waar Noortje in haar ontwikkeling tegenaan liep én wat de school nodig had om chronisch zieke kinderen zoals Noortje te kunnen begeleiden. Via het netwerk van Adelante opende zij deuren naar hulp die ons allemaal vooruit heeft geholpen. Noortje bereidt zich nu voor op het voortgezet onderwijs. Monique is ook bij deze grote stap haar veilige baken.’ (Moeder van Noortje)

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Speciaal onderwijs

 

Ondersteuning in het regulier onderwijs

 


Of lees ook het verhaal van:

Phaedra Starmans

Jordy Frings

Noortje (9) van Maldegem is chronisch ziek en visueel beperkt, Monique Heymans ondersteunt haar als ambulant begeleider op het Montessori Kindcentrum in Maastricht.

Adelante biedt ondersteuning aan scholen en leerlingen van primair onderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO) en voorgezet onderwijs (VO). Ons doel is optimale participatie van de leerling binnen het regulier onderwijs.

Voor wie is ambulante begeleiding van Adelante?

Adelante ambulante begeleiding versterkt het regulier onderwijs en ondersteunt leerlingen met een (licht) motorische beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn.

Op welke manier biedt Adelante ambulante begeleiding?

De ambulant begeleiders van Adelante maken gebruik van eigen expertise en kennis van Adelante kinderrevalidatie, onder andere de revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, schoolpedagoog, dramatherapeut, maatschappelijk werker en bewegingsagoog. 

Welke producten op maat biedt Adelante ambulante begeleiding?

Ondersteuning aan scholen:

 • voorlichting geven over de diagnose van het kind (bijvoorbeeld DCD, spierziekte, reuma, niet aangeboren hersenletsel, spasticiteit) en welke aanpassing of gevolgen heeft dit voor het schoolprogramma
 • procesbegeleiding: inventarisatie en verhelderen van de hulpvragen, uitzetten van een begeleidingstraject of onderwijstraject
 • deskundigheidsbevordering leerkrachten/docenten in de vorm van coaching, training of workshop
 • advies over fijne motoriek en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
 • advies over schrijfmaterialen, methodieken en nieuwe inzichten op schrijfgebied
 • ondersteuning bij het geven van onderwijs op maat bij langdurig zieke leerlingen


Ondersteuning aan leerlingen:

 • ontwikkelen goede schrijfvaardigheid onder andere de kleurles
 • stimuleren zelfvertrouwen in de vorm van dramatherapie
 • kinderen die moeite hebben met de fijne motoriek en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
 • executieve vaardigheden: aanleren werk- en taakhouding, plannen en organiseren.
 • advies overgang Primair Onderwijs (PO) naar Voorgezet Onderwijs (VO)
 • thuisonderwijs bij langdurig zieken kinderen