Menu

Kyano van Wijnen

“Elke dag leert Kyano nu nieuwe woordjes bij en leren wij samen met elkaar beter te communiceren.”

“Bij de neonatale gehoorscreening bleek dat Kyano aan een oortje doof was. Wij hadden echter een sterk gevoel dat ook zijn tweede oortje niet goed was. We kregen moeilijk contact met hem en Kyano kon zich moeilijk uiten. Anderhalf jaar later wees een scan uit dat Kyano een verwijd vestibulair aquaduct bleek te hebben en volledig doof zou worden. Hoe verdrietig de boodschap ook was, zorgde de bevestiging voor een keerpunt. Er was een verklaring voor Kyano´s gedrag en er waren mogelijkheden. Hij kwam bijvoorbeeld in aanmerking voor een cochleair implantaat en via Adelante kregen we een gezinscoach toegewezen, die Kyano hielp, ons begeleidde in het omgaan met Kyano en werkelijk alles regelde. Enorm waardevol. Elke dag leert Kyano nu nieuwe woordjes bij en leren wij samen met elkaar beter te communiceren. Deze ontwikkeling heeft veel impact op zijn gedrag. Kyano was duidelijk gefrustreerd over het feit dat hij zich niet kon uiten. Dat is veranderd. Wij hebben een heel ander kind thuis, dat intussen ook al gewoon naar school gaat.”

Veel kinderen ondervinden problemen met het gehoor, het verwerken van informatie en met communicatie. In de diagnose- en behandelgroepen van Adelante worden kinderen begeleid met een auditieve en/of communicatieve beperking, eventueel in combinatie met een sociaal-emotioneel probleem. Of ze leren op een andere manier te communiceren, bijvoorbeeld met gebarentaal. Momenteel gaat ook veel aandacht uit naar het onderzoeken van kinderen met dyslexie en auditieve verwerkingsproblemen.

Wel horen, niet luisteren
Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen hebben een normaal functionerend gehoor maar kunnen moeilijk verwerken wat ze horen, vooral in een omgeving met veel achtergrondgeluiden. Op school en ook thuis wordt daarom wel eens onterecht gedacht dat deze kinderen niet goed luisteren en lui zijn, terwijl ze doorgaans normaal intelligent zijn. Adelante kan via uitgebreide tests het gehoor en de auditieve verwerking onderzoeken om ouders en leerkrachten gerichte adviezen te geven. Vervolgens kunnen er tools aangereikt worden om de kinderen beter te laten functioneren. Zo is langzame spraak voor hen beter te volgen en moeten achtergrondgeluiden zoveel mogelijk worden voorkomen. Vaak zie je dat ze tevens lees- en spellingsproblemen hebben en soms dyslexie.

Toveren met woorden
Bij dyslexie herkennen kinderen de letters wel maar hebben ze moeite met automatiseren. Elk woord blijft een samenraapsel van letters dat telkens opnieuw gevormd moet worden. Omdat dyslexie weliswaar een taalstoornis is maar zich bij elk kind anders uit en ook vaker voorkomt in combinatie met andere stoornissen, gebeurt het onderzoek naar dyslexie bij Adelante meteen onder de vlag van een multidisciplinair team. Hierbij zijn een GZ-psycholoog, logopedist en didacticus, een spraak-taalpatholoog en mogelijk ook een audioloog en psycholoog betrokken. Als er inderdaad sprake is van dyslexie, geeft Adelante een dyslexieverklaring af waarmee het kind op school recht heeft op leesondersteunende hulpmiddelen. Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie komen daarnaast voor behandeling in aanmerking. In dit traject wordt gedurende 40 tot 60 weken intensief gewerkt aan letterkennis, het herkennen en de spelling van woorden en het lezen. Eén pasklare oplossing is er niet, omdat nu eenmaal elk kind anders is!