Menu

Juliëtte van Moorsel

“Ik voel me gewoon veel fitter en beter, dan heb je minder last van de pijn.”

“Ik had als kind al een tijdje pijn, maar het was lastig om vast te stellen waar de pijn vandaan kwam. Totdat de diagnose reuma viel. Dat voelde verdrietig, maar ja, je hebt het en gaat verder. Op mijn oude school in Weert vond ik het moeilijk om alles een plekje te geven. Ik ben daarom naar het Adelante College gegaan. Hier heb ik geleerd om meer te bewegen en gezonder te eten. Voor mij dus alleen nog cola als het feest is. En ik eet ook veel fruit. Op school ben ik helemaal op mijn plek. Ik heb een leuke klas en ga met iedereen om. Ik voel me gewoon veel fitter en beter, dan heb je minder last van de pijn.”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Revalidatie voor kinderen & jongeren

 

Chronische pijn

 

Speciaal onderwijs

 

Of lees ook het verhaal van:

 

Jill Haas

Adelante biedt een klinisch behandelprogramma voor kinderen met chronische pijnklachten. Bijzonder is dat de therapie zich niet beperkt tot de patiënten zelf maar ook hun ouders er nauw bij betrekt. De behandeling gebeurt poliklinisch; in ernstige gevallen kan het kind ook een beroep doen op intensieve klinische begeleiding.

Studies tonen aan dat ongeveer een op de vijf jongeren langere tijd last heeft van chronische pijn. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval of een ziekte. Veel kinderen met chronische pijn kunnen niet goed functioneren en gaan vaker niet naar school. Adelante helpt deze kinderen hun oude leven terug te krijgen.

Toen duidelijk werd hoeveel jongeren chronisch last hebben van pijn, hebben de revalidatieartsen van Adelante naast het behandelprogramma voor volwassenen met chronische pijnklachten ook een behandelprogramma ontwikkeld voor de jongere doelgroep. De behandeling is gebaseerd op een gedragsgeoriënteerde aanpak. Door de manier van omgaan met pijn via gedragsverandering te doorbreken, wordt getracht de kinderen weer in beweging te krijgen.

Kindcentrum
In 2013 kregen de onderzoekers van Adelante extra budget om de poliklinische ‘exposurebehandeling’ die de angst voor bewegen moet wegnemen, in een studie te vergelijken met de reguliere therapie. Tegelijk werd bij Adelante in Valkenburg een klinisch programma opgestart voor kinderen die onvoldoende baat hebben bij een poliklinische aanpak. Dit concept past binnen de plannen om van ‘Valkenburg’ een Kindcentrum te maken, dat zich niet meer alleen richt op lichamelijk gehandicapte kinderen maar op kinderen die een beperking ervaren. Het behandelprogramma voor kinderen met chronische pijn sluit zo ook aan bij de programma’s die Adelante aanbiedt voor jongeren met ernstige ontregelde diabetes type 1 en obesitas.