Menu

Camiel Haans

“Een keer per week gaan we naar Adelante voor begeleiding. En elke dag lezen wij thuis samen.”

“In groep 3 beginnen kinderen te lezen. Nu heeft de vader van Camiel dyslexie, en dyslexie kan erfelijk zijn. In groep 5 is Camiel daarom getest. En inderdaad: hij heeft ernstige dyslexie. Een keer per week gaan we naar Adelante voor begeleiding. En elke dag lezen wij thuis samen. Daar gaat veel tijd in zitten maar gelukkig leest Camiel graag. Dat hij zo goed vooruit gaat, motiveert hem zelfs extra. Dankzij de aangepaste leesprogramma’s en de medewerking van school hoeft dyslexie hem dan ook verder niet in de weg te staan. Op dat vlak is de laatste jaren zó veel veranderd. Camiel voelt zich goed bij de aanpak. Hij staat zelfs te springen als hij naar zijn begeleidster bij Adelante mag.”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?


Gehoor, taal & spraak 

Dyslexie

 

 

Of lees ook het verhaal van:

 

Ruben van der Venne

Kinderen met dyslexie horen op school vaak bij de zorgleerlingen, terwijl zij gemiddeld net zo intelligent zijn als hun leeftijdgenoten. Dat is frustrerend. Een van de specialismen van Adelante is het diagnosticeren en behandelen van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.

Veel kinderen hebben dyslexie. Hoeveel zij ook oefenen: elk woord blijft een samenraapsel van letters dat telkens opnieuw gevormd moet worden. Gelukkig zijn er methodes en geavanceerde hulpmiddelen die helpen om met dyslexie om te gaan. Adelante audiologie & communicatie heeft zich hier in gespecialiseerd.

Om kinderen met dyslexie te ondersteunen bij het lezen en spellen zijn hulpmiddelen en software ontwikkeld, waarbij bijvoorbeeld gedigitaliseerde teksten op het beeldscherm verschijnen en tegelijkertijd worden voorgelezen. Zeer zinvolle ondersteuning, die echter ook de nodige kennis en kunde vragen van degene die het kind begeleidt. Om deze hulp te kunnen bieden en uitdragen, hebben medewerkers van Adelante zich gespecialiseerd tot ICT-specialist naast hun titel Master SEN/ dyslexiespecialist.

Positieve resultaten
De resultaten van een kundige en voortvarende aanpak bij dyslexie zijn positief. De dyslexie wordt niet minder. Het gaat immers om een stoornis in de hersenen. Maar dankzij de hulpmiddelen kunnen kinderen wel leren omgaan met die stoornis. Met een dyslexieverklaring op zak komt het kind in aanmerking voor aangepaste leer- en leesprogramma’s, waarmee ze meer en sneller kunnen lezen. Als je er in een vroeg stadium bij bent, kun je de leerachterstand zo beperkt houden.

Vanaf 1 januari 2019 onderzoeken we nog steeds kinderen op dyslexie maar bieden we geen behandeling meer. We adviseren ouders over deze behandeling bij een aanbieder in de regio van hun woonplaats.