Menu

Medezeggenschap bij Adelante

Bij de ontwikkeling en inrichting van onze zorg gaan wij uit van de behoeften en mogelijkheden van uw kind, onze cliënt. We zoeken zorgvuldig naar een antwoord op zijn of haar vraag, passend binnen de mogelijkheden van onze instelling. In dit kader hechten we veel waarde aan de inbreng van diverse actieve medezeggenschapsorganen.

Inhoud van deze pagina

Zo zijn binnen Adelante een viertal medezeggenschapsorganen actief:

De medezeggenschapsraad:

Deze raad komt op voor de belangen van leerlingen en personeel van de mytylschool.

E-mail: medezeggenschapsraad@adelante-zorggroep.nl

De leerlingen/jongerenraad:

Deze raad is opgezet om samen met de medezeggenschapsraad invloed uit te oefenen op het beleid van de school.

E-mail: leerlingenraad@adelante-zorggroep.nl

De oudervereniging:

Als ouder bent u automatisch lid van deze vereniging. Het lidmaatschap eindigt als uw kind Adelante verlaat. Het servicebureau kan u in contact brengen met deze vereniging.

De cliëntenraad:

Dit is een inspraakorgaan voor de gebruikers van zorginstellingen. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over diverse onderwerpen.

E-mail: clientenraad@adelante-zorggroep.nl