Menu

Digitale revalidatiedossier

U heeft het recht om het revalidatiedossier in te zien van uw kind en een digitale download hiervan te ontvangen.

Inhoud van deze pagina

Indien de cliënt niet gerechtigd of niet in staat is om het digitale dossier op te vragen, treedt de vertegenwoordiger namens de cliënt op en behartigt diens belangen zo goed als mogelijk. De volgende personen kunnen als vertegenwoordiger optreden: een door de rechter benoemde curator of mentor; een schriftelijk door de cliënt gemachtigde; de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel; de ouder, kind, broer of zus.

Bij dossiers van kinderen onder de 12 jaar hebben de ouders of verzorgers het recht tot digitale download. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar is zowel de toestemming van de ouders als van het kind vereist. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf hun dossier downloaden. Ouders of verzorgers mogen deze stukken alleen inzien met toestemming van het kind.

Lees meer over de digitale download in de procedure digitale download. Via het aanvraagformulier kunt u een de digitale download verzoeken.