Menu

VSO Praktijk

Jongeren van 12 tot 18 jaar met een moeilijk lerend of zeer moeilijk lerend niveau volgen onderwijs via de leerweg Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk. Binnen deze leerweg wordt er gewerkt aan doelen die uiteindelijk leiden tot uitstroom richting arbeid (loonvormend/ beschermde werkomgeving) of een andere vorm van dagbesteding. 

Inhoud van deze pagina

Deze leerweg kent twee routes of uitstroomprofielen:

  • de route naar de arbeidsmarkt (A-route);
  • de route naar dagbesteding (D-route).

We werken in de leerweg Praktijk met kleine klassen. Uitgangspunt is
dat er 8 tot 14 leerlingen in een klas of mentorgroep worden ingedeeld.

Het onderwijsprogramma duurt 5 à 6 jaar. Het bereidt de jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Het onderwijsprogramma is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. 

Jongeren met een moeilijk lerend of zeer moeilijk lerend niveau hebben meer leerrendement bij het volgen van praktijkgericht onderwijs. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en het leer- en ontwikkelingsniveau. Trainingen vormen een belangrijk onderdeel van het lesrooster. Deze zijn toegespitst op de leerdomeinen Dagbesteding, Wonen en Vrije tijd. Interne stages zijn bedoeld als voorbereiding op (loonvormende) arbeid. De externe stages zijn te verdelen in maatschappij oriënterende en beroepsvoorbereidende stages. Er wordt gestreefd naar een naadloze overgang van school naar arbeid of een andere vorm van dagbesteding.

Meer informatie over het VSO Praktijk en de uitstroomrichtingen vindt u in de brochures op deze pagina.