Menu

Adelante sluit woontrainingscentrum

19 oktober 2022

Donderdag 14 februari 2008 opende Adelante aan de rand van het centrum in Heerlen de deuren van een woontrainingscentrum, Villa Franca. In het centrum is zeven dagen per week, professionele zorg- en zorgverlening aan jongeren met een beperking geboden. Nu, ruim 14 jaar later, moeten we constateren dat een dekkende exploitatie niet meer mogelijk is en we noodgedwongen de deuren moeten sluiten.

Het woontrainingscentrum Villa Franca in Heerlen is altijd gericht geweest op jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Doel was deze jongeren te begeleiden bij ‘het leren zelfstandig wonen’: woontrainen, een ideale tussenstap voor wie de stap van thuis naar zelfstandig wonen (nog) te groot was. In Heerlen hebben we de afgelopen jaren echter een verschuiving in deze doelgroep gezien en er kwamen steeds minder WLZ-cliënten en meer WMO-cliënten. De totale opbrengsten namen af en we maken al geruime tijd verlies. Omdat we geen partij hebben gevonden die het woontrainingscentrum zou willen overnemen hebben we besloten om het centrum te sluiten.

Op dit moment wonen er binnen het centrum 9 jongeren en zijn er 3 logeerplekken waar jongeren gebruik van maken. Met de jongeren (en hun wettelijk vertegenwoordigers) is dit besproken en wordt bekeken wat de beste vervolgplaats zou kunnen zijn.

Voor de medewerkers is een sociaal plan van toepassing. 

 

<toon alle berichten