Menu

Speeddate Adelante Taal en Ambulante Begeleiding met Innovo ib-netwerk

16 januari 2019

Op 8 januari jl. van 13.00 tot 15.00 was er de gelegenheid voor ketenpartners en ib-ers (intern begeleiders) om elkaar te leren kennen en (nieuwe) informatie uit te wisselen.

In een speeddate van telkens 10 minuten werd aan ib-ers en ketenpartners ruimte geboden om met elkaar in gesprek te gaan. Een mooie manier om te laten zien en horen welke mogelijkheden Adelante kan bieden.

Door Angelique Paulis van Adelante taal COP (communicatieve ontwikkelingsproblemen) werd de mogelijkheid van onderzoek naar taalontwikkelingsproblemen en mogelijke vroegbehandeling (voor kinderen tot en met 5 jaar) in te etalage gezet.

En door Monique Krings van Adelante taal AVP (auditieve verwerkingsproblemen) werd de transitie van aanbod gestuurd onderzoek (AVP) naar meer vraaggestuurd aanbod dat OLP gaat heten, uitgelegd (onverklaarde luisterproblemen).

Verder kon men kennis maken met de mogelijkheden van Ambulante Begeleiding via Jan Bogie van Adelante in Valkenburg. Het was een leuke, zinvolle middag.

<toon alle berichten