Menu

Nieuw revalidatieteam binnen Adelante: CP/NAH transitieteam

17 januari 2019

Graag stellen wij een nieuw revalidatieteam binnen Adelante aan u voor: het CP/NAH transitieteam. CP staat voor Cerebrale Parese en NAH voor Niet-Aangeboren Hersenletsel. Met transitie wordt de overgangsfase van kinderleeftijd naar (jong-)volwassenheid bedoeld.

Het CP/NAH transitieteam is samengesteld uit leden van het team jongerenrevalidatie (Adelante Kinderrevalidatie in Valkenburg) en leden van het NAH-team van Adelante Volwassenenrevalidatie in Hoensbroek. Ook de ondersteuning (planning en secretariaat) wordt gezamenlijk ingericht door betrokkenen van beide locaties. Met de start van dit team geven we invulling aan een al jaren bestaande wens en behoefte, namelijk het goed inrichten van de revalidatiemogelijkheden van jongvolwassenen. Deze groep viel vaak tussen wal en schip na einde kinderrevalidatie en werd alleen opgevolgd door de revalidatiearts.
 
Met veel enthousiasme hebben we in de tweede helft van 2018 voorbereidingen getroffen. Vandaag, 17 januari 2019, zullen de eerste jongeren worden gezien door het transitieteam; revalidatiearts, maatschappelijk werk, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist. Na de screening zullen de jongeren, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en de hulpvragen, al dan niet een vervolgtraject krijgen. We willen het transitieteam heel veel succes wensen bij het eerste spreekuur, wat maandelijks zal gaan plaatsvinden in de avonduren.

<toon alle berichten