Menu

Wonen in De Raesdonck

Woongroep De Raesdonck biedt professionele zorgverlening aan kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) met een lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke beperking.

Inhoud van deze pagina

In de groep krijgt elke bewoner de begeleiding die hij of zij nodig heeft. De inhoud van die begeleiding kan dus voor iedereen verschillen. Ieder kind en iedere jongere stelt zijn eigen doelstellingen die wij op basis van een uitgewerkt plan willen bereiken.

'Ervaar het maar'

Dit doen we volgens de landelijk erkende methode ‘Ervaar het maar’. Dit is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking. Daarbij richten we ons op alle mogelijke activiteiten en situaties die het kind/de jongere in het dagelijkse leven kan tegenkomen. 

Persoonlijke begeleiding

In de woongroep ligt het accent op verzorging in combinatie met verpleging en begeleiding in een pedagogisch of therapeutisch klimaat. Om alle contacten goed te stroomlijnen krijgt ieder kind of elke jongere een of twee persoonlijk begeleiders toegewezen: zij zorgen ook voor een goed contact en informatie tussen de behandelaars, school, dagopvang en de ouders/verzorgers. De duur van het verblijf van het kind bij De Raesdonck is afhankelijk van de hulpvraag.

Onze zorg: financiering

Binnen Adelante vallen wonen, logeren en opvang allemaal onder gehandicaptenzorg. Deze zorg kan vanuit de WLZ, Jeugdwet of WMO gefinancierd worden. Ook woontraining en opvoedingsbegeleiding, inclusief alle benodigde medische en/of pedagogische behandelingen, horen bij deze zorg.

Eén Kind, Eén Plan

De zorg voor kinderen met een beperking pakken we op in een gezamenlijk plan. Onze zorg is een aanvulling op de doelstellingen van de school en de revalidatiebehandeling. Het is ook mogelijk dat de hulpvraag geheel losstaat van speciaal onderwijs of revalidatie. Ook dan kan uw kind gebruikmaken van onze diensten.