Menu

Spraak-taalproblemen

De meeste kinderen maken op het gebied van taal dezelfde ontwikkeling door. Maar communicatie is niet voor alle kinderen even gemakkelijk. Sommige kinderen vinden taal lastig, zij begrijpen het ‘systeem’ niet óf kunnen het gebruik ervan niet onder de knie krijgen. Er is iets aan de hand waardoor het kind moeite heeft met communiceren. Lees wat Adelante Audiologie & Communicatie kan doen als de taal- en spraakontwikkeling van uw kind niet vanzelfsprekend verloopt. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden en kansen voor uw kind.

Inhoud van deze pagina

Communicatieve ontwikkelingsproblemen

Bij ons kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van spraak, taal en communicatie. We kunnen bekijken of de logopedische begeleiding, die uw kind misschien al krijgt, effect heeft. Ook kunt u het team inschakelen voor een second opinion.

Tijdens een interdisciplinair onderzoek bekijken we de taalontwikkeling bij uw kind vanuit verschillende invalshoeken. Dit gebeurt in eerste instantie aan de hand van een oriënterend onderzoek. Dit onderzoek duurt ongeveer twee uur en wordt afgesloten met een gesprek en een advies. Als er nog onduidelijkheden zijn, adviseren we een vervolgonderzoek.

Lees meer informatie over Communicatieve OntwikkelingsProblemen (COP) in onze folder 'Als communicatie niet vanzelf gaat'

 

Instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

Kinderen met een ernstig gehoorprobleem of (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis hebben vaak speciale zorg of speciaal onderwijs nodig. Deze zorg wordt geboden door instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Nederland telt vier instellingen. In de regio Zuid vormen Mgr. Hanssen en De Taalbrug één instelling, namelijk Vitus Zuid.

Voor het indienen van een aanvraag is het samenstellen van een dossier noodzakelijk. Ook moeten onderzoekgegevens verstrekt worden. Om te beoordelen of de problematiek van het kind ernstig genoeg is, gelden vervolgens landelijke toelatingsnormen. Ook is het van belang dat de onderzoeken volgens een bepaald protocol en met kwaliteit worden uitgevoerd.

Adelante Audiologie & Communicatie verricht deze onderzoeken en overlegt samen met u een eventuele aanmelding.

Voor het onderzoek van het spraak- en taalfunctioneren heeft Adelante Audiologie & Communicatie een overzicht met taaltest kwalificaties (ttq) samengesteld. Hierin staat beschreven welke tests welke aspecten onderzoeken en wat de kwaliteiten zijn op de verschillende leeftijden. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.