Menu

Koks in de keuken

Zorg dragen voor je eigen maaltijd is een belangrijk onderdeel in je ontwikkeling. Het idee van de club is om op een gezellige manier kennis en vaardigheden op te doen in de keuken. We starten met simpele maaltijden en lekkernijen. Dit breiden we uit tot een heerlijk drie gangen menu.

Inhoud van deze pagina

Eenmaal per half jaar kook je tijdens de “KoKs in de Keuken” club een diner voor je ouder(s)/verzorger(s). Zo kun je laten zien wat je hebt geleerd bij de club!

Wie kan er kok in de keuken worden?

Kinderen en jongeren tussen de 4 en 25 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking en/of een chronische ziekte.

Wanneer wordt dit aangeboden?

Tijdens schoolweken  
Maandagmiddag 15.30 – 18.30 uur
Donderdagmiddag 15.30 – 18.30 uur