Menu

Basisonderwijs

Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met een regulier niveau of moeilijk lerend niveau gaan bij ons naar het LBO (Lager Basis Onderwijs). We stemmen onderwijs en revalidatie intensief op elkaar af, met focus op de hulpvragen.

Inhoud van deze pagina

Kleuters

De eerste twee jaar bevinden kleuters zich bij ons in de voorbereidende fase. Dan zitten kindjes van verschillende niveaus bij elkaar, wel ingedeeld naar onderwijsbehoefte en ontwikkelingsmogelijkheden.

Lees meer...

 

Basisonderwijs

Wanneer de kinderen er qua ontwikkeling klaar voor zijn, stromen ze door naar het lager basisonderwijs. Hier wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de leerlingen die het reguliere basisschoolprogramma doorlopen en de leerlingen die een langzamere ontwikkeling doormaken. 

Bij plaatsing in de A-stroom (regulier) gaan we ervan uit dat kinderen de leerstof van de basisschool zich helemaal of voor een groot deel eigen kunnen maken. Het onderwijs is  diplomagericht, echter kan de aard van de handicap aanleiding geven tot een langzamer tempo.

Bij plaatsing in de B-stroom (moeilijk lerend) wordt het reguliere basisschoolprogramma zoveel mogelijk gevolgd. Het verwachte eindniveau zal groep 4/5 zijn. In deze stroom wordt in beginsel niet diplomagericht gewerkt.

Lees meer...

 

Aangepast basisonderwijs

Als blijkt dat de leerling zeer moeilijk lerend is en een aangepast onderwijsprogramma dient te volgen, wordt hij/zij geplaatst in de LABO (Leerweg Aangepast Basis Onderwijs).