Menu

Aangepast basisonderwijs

Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met een zeer moeilijk lerend niveau krijgen les in de LABO (Leerweg Aangepast Basis Onderwijs). Hier bieden wij onderwijs aan kinderen die lichamelijk gehandicapt zijn en daarnaast een verstandelijke handicap hebben.

Inhoud van deze pagina

De fysieke, mentale en sociaal/emotionele mogelijkheden van het kind vormen samen het uitgangspunt voor het individuele plan (ontwikkelingsperspectiefplan) waarin de hulpvraag van het kind voorop staat. De vaardigheden die we het kind aanleren, zijn functioneel. Het onderwijs is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. 

Het onderwijs in de LABO volgt de ontwikkeling van de individuele leerling. Hierbij zoeken we continu naar evenwicht tussen het bieden van een veilige omgeving en het bieden van uitdaging. Dit betekent dat we naast toegepast/ functioneel lezen, taal en rekenen, vooral werken aan sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, communicatie en (zelf)redzaamheid, koken, tuinieren en (algemene) techniek(en).