Menu

Speciaal Onderwijs

In het Speciaal Onderwijs van de Adelante mytylschool bieden wij basisonderwijs aan voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. In de kleutergroepen hebben de kinderen een verschillend niveau. Daarna wordt de keuze voor leerweg basisonderwijs (LBO) of leerweg aangepast basisonderwijs (LABO) gemaakt. 

Inhoud van deze pagina

Basisonderwijs (LBO)

De leerweg basisonderwijs is voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met een regulier niveau of moeilijk lerend niveau. In deze leerweg wordt toegewerkt richting uitstroom in diplomagericht vervolgonderwijs.

Lees meer...

Aangepast basisonderwijs (LABO)

De leerweg aangepast basisonderwijs is voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met een zeer moeilijk lerend niveau, die lichamelijk gehandicapt zijn en daarnaast een verstandelijke handicap hebben. In deze leerweg wordt gewerkt aan uitstroom naar niet-diplomagericht praktijkonderwijs richting arbeid, arbeidsmatige dagbesteding of dagbesteding.

Lees meer...

Dagverpleging

Kinderen die op onze mytylschool in Valkenburg naar school gaan en die tijdens de schooluren zorg op maat nodig hebben, ontvangen verpleegtechnische zorg vanuit de dagverpleging, in samenwerking met de klassenassistente in de klas. 

Lees meer...

Buitenschoolse opvang

Adelante biedt op woensdag, zaterdag en tijdens schoolvakanties opvangmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een beperking. Het programma wordt aangepast aan het (individuele) niveau van de deelnemers. 

Lees meer...