Menu

Interdisciplinaire behandeling NAH

Het NAH-team van Adelante is een interdisciplinair team dat gespecialiseerd is in het bieden van zorg voor deze specifieke doelgroep. Al naar gelang de situatie en hulpvraag vindt een behandeling klinisch of poliklinisch plaats bij Adelante. De kracht van het team ligt in de nauwe samenwerking tussen professionals op het gebied van revalidatie, klinisch verblijf (Valkhorst) en onderwijs. Het revalidatieproces van uw kind wordt samen verzorgd door een revalidatiearts, verpleegkundige, GZ-psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en leerkracht. 

Interdisciplinair team

Het NAH-team is een interdisciplinair team dat gespecialiseerd is in het bieden van zorg voor deze specifieke doelgroep. Al naar gelang de situatie en hulpvraag vindt een behandeling klinisch of poliklinisch plaats bij Adelante. De kracht van het team ligt in de nauwe samenwerking tussen professionals op het gebied van revalidatie, klinisch verblijf (De Valkhorst) en onderwijs. De revalidatie wordt samen verzorgd door een revalidatiearts, GZ-psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Hierbij wordt er bij uw kind gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van o.a. algehele fitheid, zelfverzorging, bewegen, communicatie, leren en vrijetijdsbesteding.

Teamfoto NAH kinderen Valkenburg

Alles onder één dak

Bij een klinische opname in de Valkhorst wordt uw kind verzorgd en begeleid door pedagogisch medewerkers, verzorgenden en (kinder-)verpleegkundigen. Onderwijs vindt naar vermogen van uw kind in eerste instantie plaats in een kleine groep van onze mytylschool. Op basis van de mogelijkheden van uw kind kan dit uitgebreid worden naar onderwijs in een reguliere klas van onze mytylschool, zowel in het primair onderwijs als ook in het voortgezet onderwijs (Adelante College). Wij streven ernaar om deze plaatsing van tijdelijke aard te laten zijn, waarna overgang naar de eigen school begeleid wordt door ons team. In enkele gevallen is de plaatsing op onze mytylschool definitief en ook dan zal ons team de ontwikkeling van uw kind nauwgezet blijven volgen.

NAH-team kinderen

Bij elke professional ligt de aandacht op meerdere gebieden. Het NAH-team bestaat uit de volgende specialisten:

De revalidatiearts stelt de revalidatiegeneeskundige diagnose en bepaalt het beleid op medisch vlak. Hij is eindverantwoordelijke en coördinator van het NAH-team. Hij stippelt de route van het revalidatietraject uit.

 • Jeroen Bekkers

De verpleegkundige observeert het dagelijks functioneren van uw kind, ondersteunt bij zelfverzorging of neemt deze tijdelijk over en maakt het functioneren bespreekbaar naar de overige betrokken disciplines.

 • Dominique Huveneers, hoofdverpleegkundige

De GZ-psycholoog brengt het cognitief functioneren in kaart en heeft aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind. Daarnaast geeft hij/zij adviezen en richtlijnen bij moeilijkheden op het gebied van gedrag en leren, aandacht, geheugen en/of informatievewerking.

 • Femke Dinigs

De maatschappelijk werker brengt in een gesprek met u de draaglast, de draagkracht en het draagvlak van het gezin in kaart. Op basis van deze informatie wordt samen met u bepaald welke vorm van ondersteuning het beste bij u aansluit.  De samenwerking en terugkoppeling naar het team is daarbij van essentieel belang. Psycholoog en maatschappelijk werker verzorgen samen informatieverstrekking en ouderbegeleiding.

 • Mildred van Leeuwen

De fysiotherapeut(e) werkt met uw kind aan de grove motoriek en de conditie. Dit betekent dat er o.a. aandacht wordt besteed aan het maken van transfers, het staan, het lopen en/of het fietsen.

 • Ton van Kesteren
 • Anita Jessen

De ergotherapeut(e) werkt met uw kind aan de fijne motoriek, zelfredzaamheid en cognitieve vaardigheden, zoals aandacht en planningsvaardigheden.

 • Ann Visschers
 • Pia Beckers

Fysiotherapeut(e) en ergotherapeut(e) bekijken en adviseren mogelijke hulpmiddelen en helpen bij de aanvraag.

De logopedist(e) werkt met uw kind aan stem, spraak, taal, communicatie en lezen. Daarnaast geeft hij/zij begeleiding en adviezen op gebied van mondmotoriek, eten en drinken.

 • Petra Clermont
 • Dorien Schmitz

De leerkracht observeert het algehele functioneren voor wat betreft onderwijs, brengt het didactisch niveau in kaart en werkt met het kind aan didactische kennis en vaardigheden, zoals rekenen en taal. Daarnaast is er aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind.

 • Inge Hutschemakers
 • Denise Simons