Menu

BIMT 4-8: Spelen met beide handen

Het BIMT (Bimanual Intensive Movement Therapy; intensieve tweehandige therapie) programma is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar die één van hun beide armen minder goed kunnen inzetten. Tijdens dit programma leert uw kind op een leuke manier en door middel van sportieve en creatieve activiteiten zijn of haar aangedane arm-hand optimaal in te zetten tijdens tweehandige activiteiten. 

Inhoud van deze pagina

In veel gevallen wordt vooral de niet-aangedane arm/hand gebruikt. Hierdoor verbetert de functie van de aangedane arm/hand niet of gaat zelfs achteruit. Uit onderzoek is gebleken dat de beste manier om nieuwe vaardigheden te leren, is de vaardigheid die je wilt leren heel vaak te oefenen.

Welke vaardigheden zijn belangrijk voor uw kind?

Voorafgaand aan het programma inventariseren we samen de hulpvraag. In deze leeftijd hebben kinderen vooral hulpvragen gericht op het gebied van aan- en uitkleden, spelen of knutselen. We gaan uit van deze persoonlijke hulpvragen en doelen. De ergo- en fysiotherapeut van het handenteam brengen hiervoor het huidige niveau van functioneren van uw kind in kaart.

Wat betekent dit in tijd?

Dit kortdurend intensief therapeutisch programma duurt 8 weken. Het programma bestaat uit: 2 sessies van 3 uur per week bij Adelante, een thuiswerkprogramma van 1½ uur per week én coaching van ouders gedurende 1 uur per week. Iedere groep bestaat gemiddeld uit 4 tot 6 kinderen.

Wat houdt de therapie in?

Uw kind oefent zowel individueel als in groepsverband. Uitgangspunt is een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Dit wordt op een uitdagende manier en spelenderwijs gedaan, zowel in de vorm van fijn motorisch als grof motorisch spel. De persoonlijke hulpvragen staan centraal.

Wie gaan dit samen met uw kind doen?

Het programma wordt inhoudelijk gecoördineerd door therapeuten van het handenteam. Er zijn iedere week 2 à 3 ergo- en fysiotherapeuten aanwezig die het therapieprogramma begeleiden.

Wat verwachten wij van u als ouder/verzorger?

De betrokkenheid en inzet van ouders is van essentieel belang om de opgedane vaardigheden in de thuissituatie voort te kunnen zetten. We denken graag met u mee hoe u uw kind kunt helpen om hetgeen hij of zij geleerd heeft, vast te houden in de dagelijkse praktijk. Om ook de overdracht van het geleerde naar school zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zal er (in overleg met u), contact worden gezocht met school. Uw kind kan door deelname aan het programma een aantal schooluren missen. In overleg met school is het mogelijk om eventueel vrijstelling te krijgen.

Meer informatie of aanmelden

Om te kunnen deelnemen aan het programma heeft uw kind een verwijzing nodig van de revalidatiearts. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het servicebureau van Adelante in Valkenburg a/d Geul.