Menu

Gespecialiseerd kinderteam

Binnen het kinderteam dat gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van DCD zijn verschillende disciplines betrokken:

Inhoud van deze pagina

Revalidatiearts 

De revalidatiearts bespreekt samen met de ouders de ontwikkeling van het kind en de problemen die het kind en/of de omgeving ervaart. Er wordt gekeken naar mogelijke verklaringen voor de motorische problemen. Verder kijkt de arts wat de invloed is van mogelijke andere aandoeningen op het functioneren van het kind.

De volgende kinderrevalidatieartsen zijn gespecialiseerd in DCD:

Fysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut kijkt naar de wijze waarop kinderen zich bewegen, waarbij de grove motoriek centraal staat. Enkele voorbeelden hiervan zijn het lopen, rennen, springen, huppelen, hinkelen, gooien, vangen, klimmen en klauteren

De volgende kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in DCD:

  • Alke Wijn
  • Pia Hoezen
  • Hanneke Denissen

Ergotherapeut

De ergotherapeut begeleidt en stimuleert bij het zo normaal mogelijk uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven, zoals spelen, schoolse vaardigheden (bijvoorbeeld knippen en schrijven), eten (bijvoorbeeld boterham smeren, het vasthouden van het bestek) en persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld aan- en uitkleden, veters strikken).

Dit zijn de kinderergotherapeuten, die gespecialiseerd zijn in DCD:

  • Ester Litjens
  • Yvonne Geelen

Logopedist

De logopedist beoordeelt het luistergedrag, het taalbegrip, de articulatie, de woordenschat en het spreken in zinnen. Het goed kunnen luisteren naar en onderscheiden van woorden en klanken wordt onderzocht. Er wordt gekeken naar bewegingen die het kind kan uitvoeren met de lippen, tong en kaken, die nodig zijn voor het duidelijk praten en het goed kunnen kauwen en slikken..

De volgende kinderlogopedisten zijn gespecialiseerd in DCD:

  • Anita Slot
  • Susan Kok

Psycholoog

De psycholoog voert een gesprek met de ouders om zicht te krijgen op het functioneren van het kind in de school- en thuissituatie. Gevraagd wordt, onder meer aan de hand van de vragenlijsten die ouders en school over het betreffende kind invullen, wat de sterke en minde sterke kanten van het kind zijn. Daarnaast wordt bekeken waar het kind en zijn omgeving tegen aan lopen en hoe het kind in zijn vel zit.

Hier vindt u de psycholoog die verbonden is aan het DCD-team:

  • vacature

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker zal zich bij kinderen met DCD richten op de psychosociale hulpverlening, dat wil zeggen, de emotionele ondersteuning (begeleiding of behandeling).

Binnen het gespecialiseerd DCD kinderteam werken de volgende maatschappelijk werkenden:

  • Lieke Wetzeler
  • Aniek Vergouts