Menu

Aanmeldprocedure

Inhoud van deze pagina

 

Contact Telefoonnummer 
Kinderrevalidatie (045) 528 34 00
Afspraak revalidatiearts (045) 528 34 00

 

Verwijzing

Voor een afspraak bij het kenniscentrum DCD heeft u een verwijzing van de huisarts of de specialist nodig. Deze verwijzing komt binnen bij Adelante Revalidatiegeneeskunde, locatie Venlo. De revalidatiearts beoordeelt deze verwijzing op urgentie, waarna u wordt gebeld voor een afspraak.

Afspraak maken

Als u een afspraak heeft, komt u bij Adelante Revalidatiegeneeskunde, VieCuri, locatie Venlo, routenummer 56.
 
Bij aankomst op de polikliniek kunt u zich melden aan de patiëntenbalie. Vervolgens kunt u in de wachtkamer plaatsnemen totdat u wordt opgeroepen door de kinderrevalidatiearts of de arts-assistent,  een gediplomeerd arts, die zich specialiseert in de revalidatiegeneeskunde.  
 
De revalidatiearts maakt helder wat de specifieke vraag is en onderzoekt uw kind. Samen met u wordt er besproken wat er verder gaat gebeuren. Er vindt eerst een observatie van uw kind plaats, met mogelijk een vervolgtraject in een van de behandelmodules.