Menu

DCD - ontwikkelingsstoornis

Kinderen met de diagnose DCD worden behandeld bij Adelante kinderrevalidatie, locaties Valkenburg a/d Geul en VieCuri Venlo. In Venlo bevindt zich het DCD-kenniscentrum waar een speciaal kinderteam zich richt op het onderzoek en de behandeling van kinderen met DCD.

Inhoud van deze pagina

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald als 'stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen'. Kinderen met DCD vertonen onhandige motoriek wat mogelijk te maken kan hebben met bijvoorbeeld coördinatieproblemen, een te lage of juist te hoge spierspanning, overbeweeglijke gewrichten, problemen met planning of een grote bewegingsonrust. Deze problemen kunnen apart voorkomen, maar veel vaker treden ze in combinatie op. Als uw kind te maken heeft met DCD, kan dit grote gevolgen hebben voor zijn/haar leven.

De diagnose DCD

Het is belangrijk motorische problemen van kinderen met DCD vroeg te signaleren. Een groot gedeelte van deze kinderen leert met de problemen om te gaan. Lees meer over welke symptomen een kind met DCD vertoont, hoe de diagnose DCD wordt gesteld en wat u kunt doen bij een vermoeden van DCD. 

Gespecialiseerd kinderteam

Het DCD-kenniscentrum bestaat uit een gespecialiseerd kinderteam waarin verschillende disciplines zijn betrokken, waaronder een kinderrevalidatiearts, fysiotherapeut en maatschappelijk werker. Lees meer over wat het kinderteam voor u kan betekenen. 

Observatie en behandeling

Het DCD-kenniscentrum heeft diverse modules rondom de diagnostiek en de behandeling voor kinderen met DCD. Dit gebeurt zowel in groepsverband als individueel. Lees meer over hoe de diagnostiek en behandeling plaatsvindt. 

Samenwerking in de regio

Er is een nauwe samenwerking met verschillende organisaties en instanties in de regio. Het kan voorkomen dat deze naar ons verwijzen, maar ook dat wij doorverwijzen naar deze instanties. Lees meer over welke instanties dit zijn en hoe verwijzing verloopt. 

Onderzoek en wetenschap

Als topklinisch opleidingsziekenhuis hechten wij grote waarde aan wetenschappelijk onderzoek. Als DCD kenniscentrum doen wij verschillende onderzoeken om onze zorg voor kinderen met DCD nog beter te maken. 

Aanmeldprocedure

Voor een afspraak bij het kenniscentrum DCD heeft u een verwijzing van de huisarts of de specialist nodig. Lees meer over hoe verwijzing en aanmelding verloopt.