Menu

Gehoorproblemen

Kinderen die vanaf de geboorte mogelijk een gehoorprobleem hebben worden snel doorverwezen voor onderzoek, advies en behandeling/ begeleiding. Misschien merkt u echter pas op latere leeftijd dingen op bij uw zoon of dochter die wijzen op een verminderd gehoor. Uw kind reageert niet of wisselend op geluid. De spraak- taalontwikkeling komt niet op gang of loopt achter. Het valt u op dat de uitspraak verslechtert. Misschien vertoont uw kind druk of juist teruggetrokken gedrag of is snel afgeleid. Wanneer u zulke zaken opmerkt is het aan te bevelen een gehooronderzoek te laten doen. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden en kansen voor uw kind.

 

Inhoud van deze pagina

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Niet goed horen kan de ontwikkeling van uw kind (ernstig) bedreigen. Slechthorendheid en doofheid vereisen aandacht en zorg, zeker bij kinderen. Met aan de leeftijd aangepast onderzoek kan al op zeer jonge leeftijd worden vastgesteld of het gehoor goed is of niet. Wanneer na uitgebreid onderzoek blijkt dat medische behandeling mogelijk of nodig is verwijzen we u terug naar de huisarts of KNO-arts.

Uw hulpvraag staat centraal

Onze kinderaudiologen kunnen u informeren over de technische revalidatiemogelijkheden en geschikte hoorapparatuur. Wij verzorgen de hoortoestelaanpassingen en eventueel andere hoorhulpmiddelen. Wij stemmen af met uw audicien en kunnen bemiddelen bij uw zorgverzekeraar. Houdt uw kind beperkingen ondanks goede hoorapparatuur dan kunnen de professionals van het interdisciplinaire team u en uw kind begeleiden bij het leren omgaan met de beperking. De onderwijsomgeving kan bij het behandeltraject betrokken worden. Uw hulpvraag staat centraal. 

Diagnose- en behandelgroepen voor kinderen met taal- en gehoorproblemen

Adelante biedt groepsbehandelingen aan waarmee we de spraak-, taal-, communicatie- en gehoorontwikkeling bij kinderen kunnen bevorderen. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden en kansen voor uw kind. Meer informatie over deze specialistische groepsbehandeling vindt u hier