Menu

Wonen op een Adelante-locatie

We helpen jongeren op verschillende locaties in Limburg vooruit naar een zelfstandige toekomst. Adelante heeft diverse woonmogelijkheden voor jongeren tot 25 jaar.

Inhoud van deze pagina

Een voorbeeld is woontrainen, een ideale tussenstap voor wie de stap van thuis naar zelfstandig wonen (nog) te groot is. Tot 18 jaar biedt Adelante ook nog de mogelijkheid om in woonvorm De Raesdonck te wonen, samen met andere jongeren. Hier ligt de nadruk op revalideren. Wat je ook kiest… Adelante helpt vooruit! 

Onze zorg: financiering

Binnen Adelante vallen wonen, logeren en opvang allemaal onder gehandicaptenzorg. Deze zorg kan vanuit de WLZ, Jeugdwet of WMO gefinancierd worden. Ook woontraining en opvoedingsbegeleiding, inclusief alle benodigde medische en/of pedagogische behandelingen, horen bij deze zorg.

Eén Kind, Eén Plan

De zorg voor kinderen met een beperking pakken we op in een gezamenlijk plan. Onze zorg is een aanvulling op de doelstellingen van de school en de revalidatiebehandeling. Het is ook mogelijk dat de hulpvraag geheel losstaat van speciaal onderwijs of revalidatie. Ook dan kan uw kind gebruikmaken van onze diensten.