Menu

Wonen op een Adelante-locatie

We helpen jongeren graag vooruit naar een zelfstandige toekomst. Tot 18 jaar biedt Adelante de mogelijkheid om in woonvorm De Raesdonck te wonen, samen met andere jongeren. Hier ligt de nadruk op revalideren.  

Villa Franca in Heerlen is per 1 april gesloten en helaas niet meer beschikbaar voor woontrainen.

Inhoud van deze pagina

 

Onze zorg: financiering

Binnen Adelante vallen wonen, logeren en opvang allemaal onder gehandicaptenzorg. Deze zorg kan vanuit de WLZ, Jeugdwet of WMO gefinancierd worden. Ook woontraining en opvoedingsbegeleiding, inclusief alle benodigde medische en/of pedagogische behandelingen, horen bij deze zorg.

Eén Kind, Eén Plan

De zorg voor kinderen met een beperking pakken we op in een gezamenlijk plan. Onze zorg is een aanvulling op de doelstellingen van de school en de revalidatiebehandeling. Het is ook mogelijk dat de hulpvraag geheel losstaat van speciaal onderwijs of revalidatie. Ook dan kan uw kind gebruikmaken van onze diensten.