Menu

VMBO

Jongeren van 12 tot 18 jaar met een regulier onderwijsniveau volgen onderwijs binnen de Leerweg VMBO van het Voortgezet Speciaal Onderwijs op ons Adelante College in Valkenburg. 

Inhoud van deze pagina

Er wordt diplomagericht/certificaatgericht gewerkt. Binnen de leerweg VMBO van het VSO biedt Adelante drie verschillende leerwegen aan:

  • Basisberoepsgerichte leerweg
  • Kader beroepsgerichte leerweg
  • Theoretische leerweg.

De leerlingen volgen onderwijs dat overeenkomt met het regulier onderwijs. Het verschil is dat het examen bij Adelante gespreid kan worden over twee jaar, in plaats van de reguliere 4-jarige opleiding. Het examen wordt afgenomen via het staatsexamen. Dit betekent dat voor elk vak, naast het centraal schriftelijk ook een mondeling examen afgenomen wordt. 

Met dit diploma kan hij of zij op verschillende vervolgopleidingen terecht: MBO (ROC) op niveau 2, 3 of 4, havo of een andere vorm van voortgezet onderwijs. Met een havodiploma kunnen leerlingen ook doorstromen naar het HBO.
Een leerling kan deelcertificaten behalen en stroomt via de entree-opleiding van het MBO door naar vervolgonderwijs.

Toelating

Om toegelaten te worden heeft de leerling:
• een IQ tussen de 75 en 120;
• de vakken rekenen en begrijpend lezen minimaal C score op einde groep 6 basisonderwijs;
• een CITO-score passend bij het niveau van aanmelding;
• een werkhouding gericht op het behalen van een diploma.

Meer informatie over het VMBO vindt u in de brochures op deze pagina.