Menu

Pre Entree klas

We hebben een Pre Entree klas. In het programma van deze klas werken de VSO Praktijk en de VSO leerweg VMBO (het Adelante College) samen. Dit om zo goed mogelijk aan te sluiten bij en zo veel mogelijk kansen te geven op vervolgonderwijs.

Inhoud van deze pagina

Het oprichten van deze klas sluit aan bij een proces wat op meerdere VSO, Pro-scholen en MBO-entreeopleidingen in de regio momenteel lopende is, de innovatiegroep VOORdeel.

De Pre Entree klas start na het tweede leerjaar, van het Adelante College of na de oriëntatie fase van de praktische leerweg, bij voorkeur vanaf een leeftijd van 16 jaar. Middels deze klas willen wij vervolgonderwijs mogelijk kunnen maken voor de leerlingen van de VSO leerweg Praktijk en een betere aansluiting op het MBO creëren voor de leerlingen van het Adelante College. Mocht echter blijken dat vervolgonderwijs niet haalbaar is zijn de leerlingen ook zo goed mogelijk voorbereid op de arbeidsmarkt.

In de Pre Entree klas krijgen de leerlingen de theoretische vakken:

  • Nederlands
  • Engels
  • Wiskunde/Rekenen
  • Leren, Loopbaan, Burgerschap

Deze vakken worden gegeven door de vakleerkrachten van het Adelante College. Voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen is er de mogelijkheid om examen in te doen en een certificaat voor te behalen.

Naast de theorie wordt er ook veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden. De leerkrachten van de VSO leerweg Praktijk richten zich met de leerlingen op:

  • Branchecertificering voor Groen en/of Horeca en/of Detailhandel.
  • Competenties Stages (intern/extern)
  • Brug Naar Werk (2e Pre Entree jaar)

Deze klas wordt begeleid door een vaste mentor die het lesprogramma mee vorm geeft.