Menu

Dagverpleging

Kinderen die op onze mytylschool in Valkenburg naar school gaan en die tijdens de schooluren zorg op maat nodig hebben, ontvangen verpleegtechnische zorg vanuit de dagverpleging. Dit gebeurt in samenwerking met de klassenassistente in de klas. 

Inhoud van deze pagina

De zorgactiviteiten vinden zo veel mogelijk plaats in de eigen klas van het kind of in de nabijgelegen verzorgingsruimte in het schoolgebouw. Wij bieden o.a. de volgende verpleegtechnische zorg bij verschillende zorgvragen;

  • Katheteriseren
  • Toedienen van sondevoeding
  • Toedienen van medicatie
  • Saturatiecontrole, zuurstoftoediening, controle vitale functies
  • Wondverzorging
  • Instructie darmspoeling
  • Zorg en begeleiding aan kinderen met bijvoorbeeld: tracheacanule, epilepsie, diabetes mellitus, COPD, cystic fibrose.

Naast bovengenoemde verpleegtechnische zorg, verleent het team basis medische zorg/EHBO bij acute zorgvragen en verwijst hierbij zo nodig door naar een revalidatiearts of huisarts.