Menu

Buitenschoolse opvang

Adelante biedt op woensdag, zaterdag en tijdens schoolvakanties opvangmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een beperking. Het programma wordt aangepast aan het (individuele) niveau van de deelnemers. 

Inhoud van deze pagina

Afhankelijk van het seizoen worden thema’s bedacht waarin kinderen en jongeren op een creatieve manier leren omgaan met het werken aan een opdracht. Dit kan zijn van het knutselen van een masker, het maken van een speurtocht, tot een uitstapje. Kinderen en jongeren hebben zelf ook invloed op het programma.

Bewustwording, samenwerken met leeftijdsgenoten, structuur, bevorderen van zelfstandigheid, succeservaringen opdoen, veiligheid, communicatie/spraak- ontwikkeling, sociale vaardigheden, zinvol vrije tijd invullen en verbeteren van (fijne) motoriek zijn enkele voorbeelden van doelen die verwerkt worden in activiteiten. Maar voor een kind is het vooral ook leuk!

Heeft u vragen over onze activiteiten of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op via:

t 045 - 528 26 94
e dagopvang@adelante-zorggroep.nl