Menu

Voortgezet Speciaal Onderwijs

De mytylschool van Adelante verzorgt mytylonderwijs voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking, tyltylonderwijs voor kinderen met een meervoudige beperking en onderwijs voor langdurig zieke kinderen. Aan jongeren van 12 tot 18 jaar bieden wij Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in twee leerwegen: Leerweg VSO VMBO en Leerweg VSO Praktijk. 

Inhoud van deze pagina

VSO Praktijk

Jongeren van 12 tot 18 jaar met een moeilijk lerend of zeer moeilijk lerend niveau volgen onderwijs via de leerweg Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk. Binnen deze leerweg wordt er gewerkt aan doelen die uiteindelijk leiden tot uitstroom richting arbeid (loonvormend/ beschermde werkomgeving) of een andere vorm van dagbesteding. 

Lees meer...

VSO VMBO

Jongeren van 12 tot 18 jaar met een regulier onderwijsniveau volgen onderwijs binnen de Leerweg VMBO van het Voortgezet Speciaal Onderwijs op ons Adelante College in Valkenburg. Er wordt diplomagericht/certificaatgericht gewerkt.

Lees meer...

Pre Entree klas

We hebben een Pre Entree klas. In het programma van deze klas werken de VSO Praktijk en de VSO leerweg VMBO (het Adelante College) samen. Dit om zo goed mogelijk aan te sluiten bij en zo veel mogelijk kansen te geven op vervolgonderwijs. De Pre Entree klas start na het tweede leerjaar, van het Adelante College of na de oriëntatie fase van de praktische leerweg, bij voorkeur vanaf een leeftijd van 16 jaar. 

Lees meer...