Menu

Werkwijze klinische revalidatie

Bij aanmelding of opname van uw kind bij Adelante start er een klinische observatieperiode van ongeveer zes weken. Tijdens deze periode wordt uw kind opgenomen op de klinische kinderrevalidatieafdeling van Adelante, de Valkhorst in Valkenburg. Op deze speciale afdeling garandeert en coördineert de verpleegkundige de 24-uurs zorg. Hier vindt zorg, observatie, onderzoek en behandeling plaats om op alle gebieden een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw kind. 

Klinische revalidatie

Bij aanmelding van uw kind bij Adelante vindt er aanvankelijk een advies plaats over klinische of poliklinische behandeling. Als uw kind in aanmerking komt voor een klinische behandeling dan volgt een opname van uw kind. Er start dan een klinische observatieperiode van ongeveer zes weken. Tijdens deze periode wordt uw kind opgenomen op de klinische kinderrevalidatieafdeling van Adelante, de Valkhorst in Valkenburg. Op deze speciale afdeling garandeert en coördineert de verpleegkundige de 24-uurs zorg. Hier vindt zorg, observatie, onderzoek en behandeling plaats om op alle gebieden een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw kind.

Interdisciplinair overleg 

Wekelijks vindt er een interdisciplinair overleg plaats, geleid door de revalidatiearts. In het overleg worden alle bevindingen op een rij gezet en wordt de lijn voor de volgende week uitgezet. Hierover krijgt u als ouders een terugkoppeling. Na zes weken volgt er een bespreking met u en alle betrokken disciplines om de conclusies van de afgelopen periode te bespreken. Tevens wordt een advies uitgesproken en worden voorstellen gedaan voor de nabije toekomst. Dit kan inhouden dat de zorg voor het kind bij Adelante wordt voortgezet in de vorm van behandeling klinisch, dan wel poliklinisch. In andere situaties kan er sprake zijn van een terugplaatsing naar het bekende milieu of een doorverwijzing. Bij voorzetting binnen Adelante volgt er periodiek een overleg met u en het team.

 

De Valkhorst

De klinische afdeling waar uw kind verblijft bij Adelante biedt plaats aan in totaal 10-12 kinderen en ligt direct naast onze mytylschool. Uw kind heeft een eigen slaapkamer of deelt een kamer met een ander kind. De woonkamer, keuken en het tuinterras worden gemeenschappelijk gebruikt. In de groep heerst een huiselijke sfeer, zodat uw kind zich snel thuis voelt. Op deze speciale afdeling is 24-uurs verpleegkundige zorg gegarandeerd. Uw kind kan dag en nacht verblijven en wordt gedurende deze tijd ook goed geobserveerd. De verpleegkundige zorgt voor een vertrouwde omgeving en ondersteuning in het algemeen dagelijkse leven.

Naast de verpleegkundige, is er een revalidatiearts, maatschappelijk werker, GZ-psycholoog, fysiotherapeut(e), ergotherapeut(e), logopedist(e) en leerkracht. Zij maken allemaal onderdeel uit van het interdisciplinaire team.