Menu

Leven met de gevolgen van NAH

De gevolgen van NAH kunnen variëren in vorm en ernst. Sommige gevolgen zijn tijdelijk van aard, andere gevolgen echter blijvend. De zichtbare en onzichtbare gevolgen van het hersenletsel, de opvoedingsproblematiek en de ervaringsachterstand sámen maakt dat hersenletsel bij kinderen tot een kettingreactie van problemen kan zorgen waarbij goede diagnostiek én hulp noodzakelijk is. Niet alleen uw kind, maar het hele gezin en zijn of haar omgeving wordt getroffen en in die samenhang zal de hulp geboden moeten worden. 


Verdere informatie volgt.

Zelfverzorging

Bewegen

Communicatie 

Leren

Speciaal onderwijs

Ambulante begeleiding

Gedrag en sociaal-emotioneel

Vrijetijdsbesteding

Gezin en relaties

Wonen

De Raesdonck

Woontrainen