Menu

Niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen en jongeren

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren kan ontstaan door een ongeval, ziekte of beroerte. Hierdoor kan uw kind verpleegkundige zorg, intensieve begeleiding, therapie en/of aangepast onderwijs nodig hebben. Bij Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen in Valkenburg kunt u terecht voor opname, zorg, begeleiding en behandeling. Het NAH-team van Adelante stelt zich tot doel om uw kind opnieuw zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Op allerlei gebieden kunnen hulpvragen ontstaan na hersenletsel; leren, bewegen, communicatie, persoonlijke verzorging, sociaal-emotioneel functioneren, dagbesteding en vrije tijd, gezin en omgeving. Vanuit deze hulpvragen zullen de verschillende professionals samen met u en uw kind doelstellingen formuleren en de behandeling klinisch of poliklinisch inzetten. 

Inhoud van deze pagina

Fase 1

Wat is niet-aangeboren hersenletsel (NAH)?

Niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging aan de hersenen die na de geboorte ontstaat als gevolg van ziekte of ongeval. De afkorting hiervoor is NAH. NAH is dus in feite een verzamelbegrip voor een groot aantal aandoeningen met één gemeenschappelijk karakter: er is letsel ontstaan in de hersenen. Hierdoor is een deel van de hersenen zo beschadigd, dat het niet meer normaal functioneert. Lees meer.

Kosten en aanmelden

De kosten van klinische revalidatiebehandeling en verblijf in de Valkhorst worden vergoed door de ziektekostenverzekering op basis van de indicatie 'klinische revalidatiezorg'. Dit kan worden geïndiceerd door de revalidatiearts. De kosten van poliklinische revalidatiebehandeling worden eveneens vergoed door de ziektekostenverzekering op basis van de indicatie 'poliklinische revalidatiezorg'. Ook dit kan worden geïndiceerd door de revalidatiearts. 

Uw kind kan worden aangemeld door de arts uit het ziekenhuis of door de huisarts via een verwijzing naar de revalidatiearts. Verwijzing kan rechtstreeks via revalidatiearts Jeroen Bekkers of via het medisch secretariaat (contactgegevens rechts). De aanvraag zal worden behandeld in het aanmeldingsteam waarna u bericht zult ontvangen en er verdere afspraken gemaakt kunnen worden.

Fase 2

Interdisciplinaire behandeling NAH

Het NAH-team van Adelante is een interdisciplinair team dat gespecialiseerd is in het bieden van zorg voor deze specifieke doelgroep. Al naar gelang de situatie en hulpvraag vindt een behandeling klinisch of poliklinisch plaats bij Adelante. De kracht van het team ligt in de nauwe samenwerking tussen professionals op het gebied van revalidatie, klinisch verblijf (Valkhorst) en onderwijs. Het revalidatieproces van uw kind wordt samen verzorgd door een revalidatiearts, verpleegkundige, GZ-psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en leerkracht. Lees meer.

 

Werkwijze klinische revalidatie

Bij aanmelding of opname van uw kind bij Adelante start er een klinische observatieperiode van ongeveer zes weken. Tijdens deze periode wordt uw kind opgenomen op de klinische kinderrevalidatieafdeling van Adelante,  de Valkhorst in Valkenburg. Op deze speciale afdeling garandeert en coördineert de verpleegkundige de 24-uurs zorg. Hier vindt zorg, observatie, onderzoek en behandeling plaats om op alle gebieden een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw kind. Lees meer.

 

Werkwijze poliklinische revalidatie

Bij aanmelding van uw kind bij Adelante vindt er aanvankelijk een advies plaats over klinische of poliklinische behandeling. Als uw kind in aanmerking komt voor poliklinische revalidatie volgt een uitgebreide screening. Tijdens deze screening vindt er observatie en onderzoek plaats om op alle gebieden een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw kind. Na de screening vindt er een terugkoppeling plaats door het NAH-team om de conclusies te bespreken. Tevens wordt er een advies uitgesproken en voorstellen gedaan voor de nabije toekomst. Lees meer.

Fase 3

Leven met de gevolgen van NAH

De gevolgen van NAH kunnen variëren in vorm en ernst. Sommige gevolgen zijn tijdelijk van aard, andere gevolgen echter blijvend. De zichtbare en onzichtbare gevolgen van het hersenletsel, de opvoedingsproblematiek en de ervaringsachterstand sámen maakt dat hersenletsel bij kinderen tot een kettingreactie van problemen kan zorgen waarbij goede diagnostiek én hulp noodzakelijk is. Niet alleen uw kind, maar het hele gezin en zijn of haar omgeving wordt getroffen en in die samenhang zal de hulp geboden moeten worden. Lees meer.