Menu

Programma GRIP

5-wekenprogramma voor jongeren (12-18 jaar)


Chronische pijn, diabetes of obesitas

GRIP is een kort en intensief diagnostisch programma voor jongeren die door een chronische ziekte zoals diabetes type 1, chronische pijn/vermoeidheidsklachten of obesitas, hun grip op het leven (gedeeltelijk) zijn kwijtgeraakt. Het programma focust op de kwaliteit van leven van de jongere en geeft aanzet tot grip op zichzelf en de situatie.

 

Zowel de jongere alsook hun ouders doorlopen een intensief traject waarbij de factoren die het probleem veroorzaken in kaart worden gebracht. Op basis van de verkregen inzichten wordt een advies op maat gegeven waarmee de jongere en het gezin, stap voor stap, de grip op hun leven weer terug kunnen krijgen in samenwerking met het benodigde na traject.

In 2023 starten de programma's GRIP op:

  • 15 januari
  • 12 maart
  • 29 mei
  • 3 september
  • 5 november