Menu

Programma GRIP

5-wekenprogramma voor jongeren (12-18 jaar)


Chronische pijn, diabetes of obesitas
Vaak ligt de focus voornamelijk op medische behandeling (inname medicijnen, ziekenhuisbezoek, dieet, e.d.) en te weinig op de persoonlijke situatie en context van functioneren (gezin, school, vrienden). Een langdurig gezondheidsprobleem heeft de nodige impact op de sociale, emotionele en psychische ontwikkeling van de jongere en zijn omgeving. Vaak komen jongeren in een neerwaartse spiraal terecht.

Inhoud van deze pagina

Het kort en intensief behandelprogramma GRIP focust op de kwaliteit van leven van de jongere en geeft hen weer grip op zichzelf en de situatie. Niet alleen de jongere maar ook ouder(s) krijgen handvaten om bij deze GRIP te ondersteunen. Tijdens het programma wordt gewerkt aan doelen en is een onderwijsprogramma samengesteld zodat de jongere niet teveel mist van zijn eigen school.

 

 

Voor specifieke informatie en aanmelding:

Chronische pijn Diabetes Obesitas
GRIP bij chronische pijn GRIP bij diabetes GRIP bij obesitas