Menu

Epilepsie bij kinderen en jongeren

Epilepsie is de meest voorkomende neurologische aandoening bij de jeugd. Nederland telt ongeveer 60.000 schoolgaande kinderen en jongeren die een bepaalde vorm van epilepsie hebben.

Inhoud van deze pagina

Epilepsie is een aandoening van de hersenen waarbij in de hersenen veel zenuwcellen gelijktijdig overmatig ontladen. Dat kan gepaard gaan met epileptische aanvallen die per persoon verschillen. Dat komt doordat er verschillende oorzaken van epilepsie zijn en de oorzaak op verschillende plekken in de hersenen kan zitten. Voor het ontstaan van epilepsie zijn diverse oorzaken te benoemen waar onder erfelijkheid en hersenbeschadiging.

In samenwerking met onderwijscentrum De Berkenschutse, onderdeel van Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, is sinds 2008 in Zuid-Limburg het Steunpunt Epilepsie gehuisvest bij de mytylschool van Adelante. Niet alleen medewerkers van de mytylschool van Adelante kunnen gebruikmaken van de expertise van het steunpunt. Ook voor leerkrachten van scholen in de regio en voor ouders kan het steunpunt een vraagbaak zijn (collegiale consultatie behoort eveneens tot de mogelijkheden).

Kinderen kunnen veel hinder ondervinden van epilepsie, zoals vermoeidheid, angst, concentratiemoeilijkheden, geheugenproblemen, traag werktempo, leerproblemen, psychosociale problemen. Bij Adelante zitten veel leerlingen met epilepsie. Deze leerlingen krijgen extra zorg.