Menu

Dagbehandeling

Bij aanmelding van uw kind bij Adelante vindt er aanvankelijk een advies plaats over klinische (kortdurend verblijf) of poliklinische (dagopname) behandeling. Als uw kind in aanmerking komt voor poliklinische revalidatie volgt een uitgebreide screening. Tijdens deze screening vindt er observatie en onderzoek plaats om op alle gebieden een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw kind. 

Na de screening vindt er een terugkoppeling plaats door het behandelend team om de conclusies te bespreken. Tevens wordt er een advies uitgesproken en voorstellen gedaan voor de nabije toekomst. Dit kan inhouden dat de behandeling van uw kind bij Adelante wordt voortgezet. In andere situaties kan er sprake zijn van een terug verwijzing naar het bekende milieu of een doorverwijzing. Bij voorzetting binnen Adelante volgt er periodiek een overleg met ouders en het behandelend team.

Therapie op maat

Kinderen en jongeren krijgen bij Adelante therapie op maat. De meeste kinderen en jongeren komen naar ons revalidatiecentrum in Valkenburg voor dagbehandeling. Bij dagbehandeling woont uw kind thuis of in een speciale zorginstelling. Hij of zij komt overdag voor onderwijs en therapie naar Adelante in Valkenburg.

Kan uw kind regulier onderwijs blijven volgen? Dan komt uw zoon of dochter voor therapie naar Valkenburg of een revalidatiepoli in Limburg. Zo kan uw kind via Adelante bij het MUMC+ in Maastricht terechtkomen, bij Zuyderland in Heerlen of bij Adelante Revalidatiegeneeskunde in Venlo of Venray (gevestigd in VieCuri Medisch Centrum). Onze therapeuten geven in sommige gevallen ook therapie aan huis.

De revalidatiearts vertelt u welk traject en welke locatie het best bij de behoeften van uw kind passen, zodra er meer duidelijk is over het behandelplan.