Menu

Cerebrale Parese

Cerebrale Parese (CP) is een houding- of bewegingsstoornis als gevolg van een beschadiging in de hersenen die is opgetreden tijdens de zwangerschap of bevalling of in het eerste levensjaar. Deze beschadiging neemt niet toe in de tijd. CP komt ongeveer voor bij 2 per 1000 geboren kinderen.

Inhoud van deze pagina

Als gevolg van de hersenbeschadiging kunnen, naast de problemen in het bewegen, ook andere problemen ontstaan zoals stoornissen van het gehoor, zien, voelen, spreken, slikken, leren en gedrag. De mate waarin een kind wordt beperkt door de cerebrale parese hangt af van de ernst van de hersenbeschadiging en de plek in de hersenen waar deze zich bevindt. Dit verschilt dus per kind.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor de beschadiging van de hersenen. Tijdens de zwangerschap kunnen dit aanlegstoornissen van de hersenen zijn, infecties, medicijngebruik van moeder of zuurstoftekort in de hersenen. Tijdens de bevalling is zuurstoftekort de meest voorkomende oorzaak van CP. Kinderen met een te laag geboorte gewicht en/of kinderen die te vroeg geboren zijn lopen het meeste risico op het krijgen van CP. In het eerste levensjaar kunnen infectie van de hersenen, herseninfarct of hersenbloeding, ernstige epilepsie of een ongeval leiden tot een beschadiging van de hersenen.

Drie typen CP

Er zijn drie typen CP. Deze worden ingedeeld naar de aard van de bewegingsstoornis. Kinderen met CP kunnen eenzijdig of tweezijdig aangedaan zijn.

  • Spastische CP

Bij spastische CP is er sprake van verhoogde spierspanning welke toeneemt bij snel bewegen en verhoogde reflexen. Daarnaast is er vaak ook sprake van spierzwakte. Dit is het meest voorkomende type CP. 

  • Dyskinetische CP

Bij dyskinetische CP is er sprake van ongecontroleerde bewegingen en bewegingsonrust. Kinderen maken bewegingen die ze eigenlijk niet willen maken.

  • Atactische CP

Bij atactische CP hebben kinderen voornamelijk problemen in het coördineren van  bewegingen en het bewaren van hun evenwicht.

Behandeling 

De revalidatiebehandeling van kinderen met CP bij Adelante is erop gericht om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Adelante is aangesloten bij CP-Net. Dit is een samenwerking tussen zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP met als doel dat alle mensen met CP in de eigen regio volgens de laatste stand van zaken kunnen worden behandeld. Drie van de leden van het handenteam Adelante maken ook deel uit van het behandelteam spasticiteit van het MUMC+. Samen met de kinderneuroloog uit het spasticiteitsteam nemen we deel aan het landelijke CP-register.

Het volgen van de ontwikkeling

Om de ontwikkeling van kinderen met CP goed te kunnen volgen en bepaalde behandelingen goed met elkaar te kunnen vergelijken is landelijk bepaald dat we allemaal jaarlijks of voor en na een interventie dezelfde metingen doen bij CP kinderen. Onderdeel van deze metingen zijn de handfunctie en -vaardigheidsmetingen die door het handenteam gedaan worden. Bij de lopers wordt regelmatig een gangbeeldanalyse (loopanalyse) verricht. Het doel van een is om een goed inzicht te krijgen in de manier waarop het lopen wordt uitgevoerd en hoe de spieren en gewrichten daarbij samenwerken. Deze analyse vindt plaats in het bewegingslab van het MUMC+ en wordt uitgevoerd en geanalyseerd door medewerkers van Adelante. De kinderrevalidatiearts is betrokken bij de beoordeling van de gangbeeldanalyses en het behandeladvies.

Binnen Adelante worden kinderen met Cerebrale Parese gezien binnen alle leeftijdsteams voor poliklinische revalidatie (dagbehandeling). Een deel van de kinderen bij wie problematiek van de hand op de voorgrond staat wordt (ook) gezien door het handenteam.