Menu

Revalidatie

Adelante maakt revalidatie voor kinderen en jongeren mogelijk in het zuiden van Limburg. Ons revalidatiecentrum helpt kinderen en jongeren met allerlei lichamelijke beperkingen: tijdelijk of permanent, als gevolg van een chronische ziekte, een aandoening of een ongeval. Wij hebben een totaalpakket ontwikkeld met kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen. Dit omvat therapie, onderwijs, opvang en woontraining.

Inhoud van deze pagina

Voorkomende diagnoses

Uw kind komt naar Adelante omdat het een lichamelijk probleem heeft of omdat het zich structureel anders ontwikkelt dan de meeste kinderen. Een huisarts of specialist heeft u doorverwezen naar een revalidatiearts die uiteindelijk de oorzaak van het probleem of de aandoening heeft vastgesteld.

Bij Adelante kunnen kinderen en jongeren tussen 0 en 20 jaar terecht voor revalidatie bij onder andere:

Behandelingen

Bij Adelante kunnen kinderen en jongeren terecht voor de volgende vormen van revalidatie:

Heeft uw kind geen revalidatie-indicatie, maar wel intensieve medische verpleging nodig? Dan kunt u een beroep doen op Contigo medische kindzorg van Adelante. 

Revalidatie in het regulier onderwijs

Deze kinderen worden zoveel mogelijk ingepland buiten de schooltijden. Dus na 15.30 uur of op woensdagmiddag. Dit om het kind zo weinig mogelijk lessen op de reguliere school te laten missen. De voortgang van de kinderen wordt één of twee keer per jaar besproken tijdens de kindbesprekingen waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn en ook u als ouder aanwezig bent. Ouders hebben vooraf de gelegenheid om hun vragen en wensen kenbaar te maken. Ouders krijgen voor de kindbespreking een rapportage over de voortgang van het kind. Tijdens de kindbespreking evalueren ouders en behandelteam de voorgaande doelstellingen, bespreken de perspectieven en formuleren gezamenlijk de doelstellingen voor de komende periode. 

Eén Kind, Eén Plan

Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en WLZ-zorg zijn ingewikkelde processen. Nadat uw kind gestart is bij Adelante stellen we samen met u de doelstellingen vast en maken we een gezamenlijk plan. De 'Eén Kind, Eén Plan'-gedachte is voor ons het uitgangspunt voor de begeleiding en behandeling tijdens het revalideren. Samen gaan we aan de slag.