Menu

Moeite met luisteren, taal, lezen en/of spellen

Uw kind hoort wel goed, maar kan moeite hebben om alles goed te begrijpen en onthouden. Of uw kind had misschien op de basisschool al moeilijkheden met taal, het leren lezen en/of spellen, maar het is er nooit van gekomen om verder onderzoek te laten doen. Adelante helpt.

Inhoud van deze pagina

Voortgezet onderwijs

Uw kind had misschien op de basisschool al moeilijkheden met taal, het leren lezen en/of spellen, maar het is er nooit van gekomen verder onderzoek te laten doen. Ook nu in het Voortgezet Onderwijs merkt u dat (met name de spelling van) vreemde talen veel moeite kosten en dat lange teksten lezen veel tijd kost. Adelante kijkt samen met u naar de oorzaken van de problemen.

Wat kunnen wij voor u en uw kind betekenen?
Nadat u zich heeft aangemeld bij Adelante audiologie & communicatie sturen wij u een aantal vragenlijsten toe. De ingevulde vragenlijsten stuurt u naar ons op, samen met de schoolgegevens van uw kind. Wij bekijken deze gegevens en op grond van uw hulpvragen en die van de leerkrachten/mentor kunnen we bepalen welke onderzoeken en tests we gaan afnemen. Aan de hand van de resultaten van de vragenlijsten, de schoolgegevens en onze onderzoeken stellen we vast wat de ernst en de aard van het taal-, lees- en/of spellingprobleem van uw kind is. De hulpvraag en de leeftijd van uw kind geven mede richting aan de inhoud van het onderzoek. U kunt uw kind aanmelden tot de leeftijd van 18 jaar.

Lees meer over het onderzoek in de folder 'Als taal, lezen of spelling moeilijk is'.