Menu

GRIP op obesitas

5-wekenprogramma voor jongeren

Aanhoudende klachten

Obesitas kan ervoor zorgen dat je niet meer in staat bent om je leven te leiden zoals je dat eigenlijk zou willen. Voor deze klachten ben je door artsen of behandelaars onderzocht en behandeld, maar het aanpassen van de leefstijl heeft niet - of maar tijdelijk - het gewenste resultaat opgeleverd.

Inhoud van deze pagina

Door ernstig overgewicht kun je last hebben van lichamelijke klachten bijvoorbeeld pijn aan je knieën of kortademigheid. Bijkomende risico’s zijn onder andere suikerziekte, artrose, hart- en vaatziekten of hoge bloeddruk. Je merkt dat je door de hele situatie minder naar school gaat, je vrienden minder ziet en minder tijd besteed aan sport of hobby. Soms is pestgedrag aan de orde. Door de aanhoudende klachten kun je dingen die voor jou belangrijk zijn minder of niet doen.

De vicieuze cirkel doorbreken
In 5 weken begeleiden we je in een intensief programma richting een fijner en aangenamer leven. Een leven waar jij weer grip krijgt op de situatie.
Je krijgt inzicht in welke factoren van invloed zijn waardoor je vastloopt. Je gaat ervaren wat jij en de mensen om je heen er zelf aan kunnen doen om beter met deze situatie om te gaan.

Aanmelden
Wil jij ervoor gaan? Vraag dan je specialist om te verwijzen naar het centrum voor obesitas in het MUMC+ (COACH) in Maastricht of naar het centrum Gezonde Leefstijl voor kinderen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's Hertogenbosch. Hier zal beoordeeld worden of je hulpvraag in aanmerking komt voor het programma GRIP. Het centrum brengt jou in contact met Adelante.