Menu

Problemen in de motoriek

Veters strikken. Hinkelen en huppelen. Schrijven. Duidelijk vertellen. Het lijkt zo gewoon. Er zijn echter kinderen die deze alledaagse vaardigheden slechts met veel moeite leren. Adelante Kinderrevalidatie biedt een observatietraject, onderzoek en behandeling aan voor kinderen van 0-18 jaar die problemen ondervinden in de motoriek.

Inhoud van deze pagina

Signaleren van problemen in de motoriek

Vaak worden problemen in de motoriek als eerste op school waargenomen. Leerkrachten zien dat het kind moeite heeft met fijnmotorische taken zoals knippen, tekenen en schrijven. Ook valt het kind vaak op bij de grofmotorische taken tijdens de gymles of tijdens het spelen op het schoolplein. Sommige scholen gebruiken een leerlingvolgsysteem voor het bewegen. Op deze manier wordt de motorische ontwikkeling van een kind in de gaten gehouden. Naast leerkrachten kunnen ook anderen problemen signaleren, zoals de ouders, de trainer op de sportvereniging of de schoolarts.

Signalen die kunnen wijzen op problemen in de motorische ontwikkeling:

 • Problemen met fijnmotorische taken zoals knippen en knutselen
 • Problemen met schrijven (slordig handschrift en/of laag schrijftempo)
 • Onhandige of houterige motoriek (veel vallen, stoten, dingen omstoten)
 • Een opvallende houding
 • Geen plezier in bewegen (gymlessen, spelen op straat)
 • Veel angst in bewegingssituaties (schommelen, klimmen, springen)
 • Het kind overschat of onderschat zichzelf bij bewegingstaken
 • Te weinig spierkracht
 • Een lage of te hoge spierspanning
 • Het kind maakt bewegingen te hard of juist te zacht
 • Moeite met stilzitten / druk gedrag
 • Problemen met concentreren
 • Snel vermoeid
 • Moeite met het duidelijk vertellen van een verhaal

Wat kunt u als ouders doen?

Wanneer u problemen signaleert bij uw kind kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind, de huisarts of een eerstelijns kinderfysiotherapeut. Zij kunnen u helpen met de juiste doorverwijzing.

Ons team

Ons team van revalidatieartsen, behandelaars en andere deskundigen werkt samen met ouders, school, therapeuten in de eerste lijn en andere instanties om het kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Wat bieden wij?

 • Observaties, onderzoeken en behandeling van kinderen met motorische problemen. Daarin leveren wij zorg op maat.
 • Intensieve samenwerking van de therapeuten met de leerkrachten.
 • Workshops voor leerkrachten die meer willen leren over motorische ontwikkeling en ontwikkelingsproblemen.
 • Indien nodig wordt revalidatie geïntegreerd in het onderwijs. Dit bieden wij aan op onze locatie Ulingshof.
 • Indien nodig worden voorzieningen/ hulpmiddelen aangevraagd of geadviseerd.