Menu

Follow-up bij vroeggeboorte en/of moeilijke start

Voor kinderen die te vroeg geboren zijn (minder dan 34 zwangerschapsweken), een te laag geboortegewicht hebben (minder dan 1800 gram), een moeilijke start hadden of een combinatie hiervan biedt Adelante Kinderrevalidatie een volgtraject. 

Inhoud van deze pagina

Het follow-up traject voor kinderen van 0-5 jaar heeft als doel om samen met u te blijven kijken naar de ontwikkeling van uw kind en indien nodig direct te kunnen starten met behandelingen die de ontwikkeling bevorderen.

Verwijzing door uw kinderarts

Uw kinderarts heeft in overleg met u besloten dat de ontwikkeling van uw kind de komende jaren gevolgd zal worden in het follow-up traject 0-5 jarigen. Hiervoor bent u verwezen naar onze afdeling Kinderrevalidatie locatie Venlo, waar een kinderrevalidatieteam speciale zorg biedt aan kinderen met bestaande of mogelijke ontwikkelingsproblemen.

Kinderrevalidatieteam

Het kinderrevalidatieteam verzorgt het follow-up traject. Het team bestaat uit kinderrevalidatieartsen, de arts-assistent in opleiding, kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en kinderpsychologen.

Het kinderrevalidatie team maakt hierbij gebruik van verschillende methodes en middelen om de ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen, waaronder verschillende testes en observaties.

Opbouw follow-up traject

Om uw kind goed te kunnen volgen zien wij hem/haar graag terug op verschillende leeftijden voor consulten en afspraken bij de fysiotherapeut en kinderrevalidatiearts. De exacte leeftijden en inhoud van afspraken kunt u vinden in de brochure ‘Follow-up traject 0-5 jarigen’.

In het follow-up traject werken wij nauw samen met de eerstelijns kinderfysiotherapeut. Indien nodig, krijgt u hiervoor bij ontslag een verwijzing mee van uw kinderarts.