Menu

De CP-meetteams

In landelijke richtlijnen, maar ook internationaal, wordt aangegeven dat het regelmatig in kaart brengen van het kind belangrijk is om op tijd in te kunnen spelen op eventuele veranderingen. Door een CP-meetprotocol te ontwikkelen wordt een groot deel van de kinderen bekend met een cerebrale parese structureel binnen Adelante gezien en gecontroleerd waardoor risico’s die deze doelgroep loopt in de ontwikkeling voorkomen kunnen worden. 

 

Inhoud van deze pagina

De onderzoeken

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het huidige functioneren op grof-motorisch gebied van de kinderen met CP, gebruikt het CP-meetteam verschillende onderzoeken.

Doel van de onderzoeken:

 • Het in kaart brengen van eventueel ervaren problemen in het dagelijks handelen.
 • Vastleggen van bewegingsmogelijkheden (zowel passief als actief), kracht, spasticiteit en eventuele vergroeiingen.
 • Bekijken van de ontwikkeling van grof motorische vaardigheden.
 • Het evalueren van veranderingen gedurende de ontwikkeling van uw kind, en daarmee ook het op tijd kunnen inspelen op veranderingen (bijv. veranderingen in het looppatroon).
 • De onderzoeken zijn de basis voor een advies voor een eventuele behandeling.

Wie zitten er in een team?

Ieder CP-meetteam bestaat uit twee kinderfysiotherapeuten eventueel aangevuld met een kinderergotherapeut die direct contact hebben met uw behandelend revalidatiearts (en behandelteam). Binnen Adelante zijn er meerdere meetteams:

 • CP meetteam vroegrevalidatie (Valkenburg)
 • CP meetteam leeftijd 4-8 jaar (Valkenburg)
 • CP meetteam leeftijd 8-12 jaar (Valkenburg)
 • CP meetteam jongeren (Valkenburg)
 • CP meetteam locatie Venlo
 • CP-meetteam Maasgouw Maastricht    

Hoe gaat het in zijn werk?

De onderzoeken vinden meestal plaats op één en soms twee dagdelen. Indien van toepassing, maken we video-opnames van het lopen van uw kind. Daarom is het van belang dat uw kind een sportbroek mee neemt. Verder is het van belang dat uw kind zijn/haar alledaagse schoeisel draagt, eventueel met beugels. U ontvangt voorafgaand aan deze dag een brief of mail van de planning waarin u ziet wanneer uw kind staat ingepland. De gemiddelde totale duur van het onderzoek is ca. 2 uur. Na afloop van de onderzoeken schrijft het meetteam een verslag van de bevindingen en bespreken zij deze met de kinderrevalidatiearts. Vervolgens bespreekt de kinderrevalidatiearts deze met u tijdens de poli-afspraak.