Menu

Klinische revalidatie

Het kan voorkomen dat uw kind door een ongeval, chronische ziekte of een postoperatieve ingreep tijdelijk of langdurig verpleegkundige zorg, intensieve begeleiding en therapie nodig heeft. Of uw kind heeft hulpvragen waarvoor intensieve revalidatiebehandelingen geïndiceerd zijn. Bij de klinische afdeling De Valkhorst van Adelante kunt u terecht voor opname, zorg en goede begeleiding.

Inhoud van deze pagina

Welke zorg biedt De Valkhorst?

Bij de klinische afdeling van Adelante in Valkenburg a/d Geul kunnen kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar met een lichamelijke, meervoudige of zintuiglijke beperking tijdens hun revalidatiebehandeling verblijven. Hierbij gaan we uit van een behandelplan dat speciaal voor uw kind wordt opgesteld. De hierbij behorende behandelingen zijn er op gericht om thuisplaatsing weer mogelijk te maken. De klinische afdeling is gevestigd naast de mytylschool. Hierdoor kan, wanneer mogelijk, onderwijs plaatsvinden tijdens de revalidatiebehandeling.

Wat kan een reden zijn voor opname?

Opname kan nodig zijn in het geval van o.a.:

  • multi trauma
  • kort- en/of langdurende post-operatieve zorg
  • amputaties (bijv. na een oncologisch probleem)
  • neurologische problemen zoals niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • dwarslaesie, spina bifida
  • neuro-musculaire aandoeningen
  • ademhalingsondersteuning, tracheacanule zorg
  • brandwonden

De duur voor opname in De Valkhorst is afhankelijk van de hulpvraag en revalidatiedoelstelling van uw zoon/dochter.

Wat houdt onze zorg en begeleiding in?

De klinische revalidatie start met een observatieperiode. De behandeling en begeleiding wordt afgestemd op de revalidatiedoelen en hulpvragen van u en uw kind. De inhoud van die begeleiding kan voor iedereen verschillen, dus ook de duur van de opname. Door een intensieve samenwerking tussen u als ouders/verzorgers, de verpleging en de overige behandelaars worden de hulpvragen en doelstellingen goed op elkaar afgestemd. Naast het revalidatieprogramma is er bij De Valkhorst ook gelegenheid voor spel en ontspanning. Na afronding van de klinische revalidatieperiode gaat uw kind naar huis of naar een andere afdeling of andere instelling.

Het verblijf

De Valkhorst biedt zorg in een huiselijke omgeving. Uw zoon/dochter verblijft samen met maximaal 12 kinderen in een kleinschalige (woon)omgeving. In principe heeft elk kind een eigen slaapkamer, soms deelt het een kamer met een leeftijdgenootje. Samen maken de kinderen in het huis gebruik van een gemeenschappelijke woonkamer, een grote keuken en een tuin. Terwijl uw kind de zorg krijgt die het nodig heeft, krijgt u als ouder(s) de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. In de tussentijd leert u van gespecialiseerde verpleegkundigen hoe u thuis zelf voor uw kind kunt zorgen.

Als uw kind wordt behandeld bij Adelante kunt u logeren bij de Ronald McDonald Kindervallei. Tegen een geringe vergoeding kunt u hier logeren of gebruikmaken van de voorzieningen.

Het zorgteam

Bij een indicatie voor klinische revalidatie worden de therapeutische behandelingen (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie, diëtist, etc.) uitgevoerd door therapeuten van Adelante in een pedagogisch klimaat. De revalidatiearts is dan verantwoordelijk voor de behandeling en de medische zorg. De 24-uurs zorg is in handen van een team verpleegkundigen. Daarnaast werken we nauw samen met consulenten van het MUMC+. Om de overgang vanuit De Valkhorst naar huis te begeleiden, werkt Adelante intensief samen met thuiszorgorganisaties en natuurlijk met u als ouder(s). Voor een goede begeleiding van uw kind is uw hulp en ondersteuning en de hulp van overige gezinsleden onmisbaar. Samen proberen we van de intense en zorgzame periode in De Valkhorst een waardevolle en positieve tijd te maken.