Menu

Dagbehandeling

Onze vroegrevalidatie is gespecialiseerd in de multidisciplinaire diagnostiek en therapie bij baby’s, peuters en kleuters met bijvoorbeeld een niet aangeboren hersenafwijking, een moeilijke start bij de geboorte door bijvoorbeeld vroeggeboorte, een chronische ziekte of een algemene ontwikkelingsachterstand. Uw zoon of dochter heeft extra hulp en therapie nodig om bijvoorbeeld beter te leren bewegen of praten. Adelante biedt verscheidene behandelingen en mogelijkheden aan voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar oud. 

Inhoud van deze pagina

Therapeutische peutergroepen

De therapeutische peutergroep van Adelante biedt kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar een uitdagende leeromgeving. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden en kansen voor uw kind. Lees meer...

Follow-up bij vroeggeboorte en/of moeilijke start

Voor kinderen die te vroeg geboren zijn (minder dan 34 zwangerschapsweken), een te laag geboortegewicht hebben (minder dan 1800 gram), een moeilijke start hadden of een combinatie hiervan biedt Adelante Kinderrevalidatie een volgtraject. Lees meer...

Problemen in de motoriek

Veters strikken. Hinkelen en huppelen. Schrijven. Duidelijk vertellen. Het lijkt zo gewoon. Er zijn echter kinderen die deze alledaagse vaardigheden slechts met veel moeite leren. Adelante Kinderrevalidatie biedt een observatietraject, onderzoek en behandeling aan voor kinderen die problemen ondervinden in de motoriek. Lees meer...

Cerebrale Parese

Cerebrale Parese (CP) is een houding- of bewegingsstoornis als gevolg van een beschadiging in de hersenen die is opgetreden tijdens de zwangerschap of bevalling of in het eerste levensjaar. Deze beschadiging neemt niet toe in de tijd. Lees meer...