Menu

Dagbehandeling

De vroegrevalidatie biedt in de vorm van dagbehandeling verscheidene behandelingen en mogelijkheden aan. Kinderen kunnen door middel van consulten bij de revalidatiearts en screeningen door de therapeuten in hun ontwikkeling gevolgd worden. 

 

 

 

Inhoud van deze pagina

Soms is hiervoor een psychologisch onderzoek nodig. Ook kunnen kinderen door de revalidatiearts worden gezien samen met de orthopedisch instrument- of schoenmaker, als zij speciale schoenen of onderbeenbeugeltjes nodig hebben. Sommige kinderen hebben hulpmiddelen voor het zitten en voor de verzorging thuis nodig. Hierbij speelt de ergotherapeut een rol.

Zowel in Valkenburg a/d Geul als in Venlo kan met uw kind door de revalidatiearts verwezen worden naar een van onze therapeutische peutergroepen. Een uitdagende leeromgeving voor uw kind. Uw kind krijgt er, naast pedagogische begeleiding van de therapeutische peuterleidsters, ondersteuning van ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, psycholoog, pedagoog en maatschappelijk werkster. De dagverpleging is binnen handbereik. Lees meer...