Menu

Pedagogische zorgverlening

Bij Contigo wordt aan kinderen extra pedagogische zorg geboden. De kinderen worden cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden aangeleerd. Hierbij worden de krachten en mogelijkheden van het kind als uitgangspunt genomen. Er wordt gestreefd naar het vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en participatie binnen de maatschappij.

Inhoud van deze pagina

Spraak- en taalontwikkeling

Om de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren, wordt bij Contigo gebruik gemaakt van pictogrammen en ondersteunende kindergebaren.

Pictogrammen worden gebruikt om door middel van het visueel te maken, structuur te bieden, zodat de dag meer voorspelbaar wordt. Daarnaast kunnen kinderen die moeilijk kunnen praten, de pictogrammen gebruiken om aan te wijzen wat ze willen of om keuzes te maken.

Tijdens het praten en zingen worden de woorden ondersteund met kindergebaren van het Nederlands gebarencentrum. Spelenderwijs leren kinderen hierdoor gebaren waardoor ze al kunnen communiceren nog voordat ze verstaanbaar kunnen praten.