Menu

Ons team

Het team van Contigo bestaat uit gespecialiseerde kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers onder leiding van de hoofdverpleegkundige. Het team wordt ondersteund door een huishoudelijk medewerkster en vrijwilligers. Contigo heeft een team van vaste invalkrachten. Zij worden ingezet tijdens ziekte en/of verlof van de vaste medewerkers.

Inhoud van deze pagina

Verpleegkundig

Alle verpleegkundigen bij Contigo zijn BIG geregistreerd en gespecialiseerd kinderverpleegkundige. Daarnaast hebben zij een jarenlange ervaring in het verplegen en verzorgen van zieke kinderen.

Contigo waarborgt het uitvoeren van de risicovolle en voorbehouden handelingen door de verpleegkundige protocollen van Vilans te hanteren. Vilans is een organisatie die protocollen maakt voor organisaties in de zorg en onderwijs.

Multidisciplinair

Het multidisciplinaire karakter is maatwerk en kenmerkt zich  door bijvoorbeeld het organiseren van  overleggen binnen Contigo waar kinderverpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, externe- kinderfysiotherapeuten, -speltherapeuten en -(pré)logopedisten aan deelnemen om de voortgang van de kinderen in zorg te bespreken.  Tevens sluiten wij aan bij overlegmomenten die buiten Contigo georganiseerd worden, bijvoorbeeld met een behandelend arts in het ziekenhuis.