Menu

Een dag bij Contigo

Inhoud van deze pagina

Dagprogramma

Ieder groep heeft zijn eigen vaste team van verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers met hun eigen gestructureerd dagprogramma. Deze is passend voor de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen in de groep. Tijdens het dagprogramma is er aandacht voor voedingsmomenten, rusttijden, activiteit en ontspanning. Het dagprogramma start om 9:30 en eindigt om 16:00 uur.

Naast het groepsdagprogramma, wordt in overleg met de ouders een persoonlijk dagprogramma opgesteld. Deze is afgestemd op de verpleegkundige zorg, ontwikkeling en behoeften van het kind. Hierbij wordt gezocht naar een balans tussen de thuissituatie en de mogelijkheden binnen Contigo.

Persoonlijke mentor

Ieder kind komt met zijn of haar persoonlijke doelen naar Contigo. Hier wordt één op één aan gewerkt, maar ook in groepsverband, wordt er spelenderwijs aan persoonlijke doelen gewerkt.

Ieder kind heeft twee mentoren; een (kinder)verpleegkundige en een pedagogisch medewerker.

De mentoren van het kind hebben contact met de ouders en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders, waar zij te allen tijde met vragen over de zorg van hun kind, opvoedingsvragen of andere vragen terecht kunnen.  De mentoren zijn tevens het eerste aanspreekpunt voor eventueel andere betrokken disciplines bij een gezin, zoals de fysiotherapeut, logopediste, wijkteambegeleider of gezinsvoogd.

Buiten spelen

Alle seizoenen, wordt als het weer het enigszins toelaat, buiten gespeeld. Tijdens het buitenspelen staat plezier maken met de andere kinderen centraal, tevens worden de kinderen motorisch uitgedaagd.

Snoezelen

Contigo heeft een snoezelruimte, welke door alle groepen gebruikt kan worden. Snoezelen is een activiteit waarbij de sensomotorische ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Een snoezelruimte biedt kinderen een ontspannen omgeving.