Menu

Zorg op school

Inhoud van deze pagina

Leerlingenzorg

Bij Adelante wordt uw kind begeleid door specialisten: groepsleerkrachten, onderwijsassistentes, vakdocenten, specialisten ondersteuningsteam alsook (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, psychologen, therapeuten en indien nodig ook de revalidatiearts werken intensief samen, om met succes uw kind binnen het onderwijs te begeleiden. Lees meer over:

 • Commissie van Begeleiding (CvB)
 • Het klassenteam
 • De kind/jongerenbespreking
 • Dossier

Medische zorg en revalidatie op school

Veel kinderen/jongeren die bij Adelante naar school gaan, revalideren ook bij Adelante. Onderwijs en zorg gaan bij ons hand in hand. Deze synergie bereiken we door te werken volgens de gedachte ‘één kind één plan’. Dat betekent dat de school en het revalidatiecentrum planmatig samenwerken aan de cognitieve, motorisch-praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Omdat school en het revalidatiecentrum zo dicht bij elkaar liggen, vinden eventuele therapieën ook onder schooltijd plaats: in het belang van het kind wordt in overleg een goede planning samengesteld. Lees meer over:

 • Onderwijsondersteunende therapie
 • Medicijngebruik
 • Rusten
 • Infectieziekten

Kortdurende intensieve revalidatieprogramma’s

Lees meer over de kortdurende revalidatieprogramma’s aan jongeren van 12 tot 18 jaar:

 • GRIP: voor langdurig zieke jongeren die beter willen leren omgaan met chronische pijn of SOLK, diabetes of obesitas
 • Fitcare4U: sportief 15-daags therapieprogramma
 • Hand-in-hand survivalkamp: voor jongeren met een halfzijdige verlamming
 • Inzet

Verblijf en klinische zorg

Adelante heeft een totaalpakket ontwikkeld met kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen. Dit omvat therapie, onderwijs, opvang, woontraining en wonen. We helpen kinderen vanaf het eerste levensjaar totdat zij jongvolwassen zijn. Lees meer over:

 • Begeleid wonen/woontrainen
 • Logeren
 • Contigo
 • Opvang en vrijetijdsbesteding

Wet- en regelgeving over zorg tijdens onderwijstijd

Voor de toelating tot onze school geldt dat een toelaatbaarheidsverklaring door het samenwerkingsverband in de regio waar het kind/jongere woont, dient te worden afgegeven. Voor het bijbehorende zorgpakket geldt dat hiervoor een financiering aangevraagd moet worden bij de gemeente, het CIZ of de zorgverzekeraar.

Dit geïntegreerd aanbod wordt ook wel een “Onderwijs- en zorgarrangement” genoemd. In het aanvraagformulier worden vragen gesteld over zowel de onderwijsbehoeften als de zorgbehoeften van het kind. Dit wordt weergegeven in de bijlage “Duiden en Doen”. Na toelating bij Adelante wordt er een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met u afgesloten. Binnen de eerste 6 weken na start school wordt een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) voor uw kind opgesteld. Hierin worden de onderwijs- en zorgdoelen beschreven waar samen met uw kind aan gewerkt wordt.

Omdat Adelante een geïntegreerde dienst biedt (passend onderwijs in combinatie met zorg), betekent dit dat de zorg door Adelante zelf verleend wordt. Het is dus niet mogelijk om eigen/andere zorgverleners tijdens onderwijstijd in te zetten.

Concreet betekent dit dat extra zorg en ondersteuning tijdens (passend) onderwijs uit de zorgwetten gefinancierd moeten worden en dat dit geregeld moet zijn voordat het onderwijs start. Ouder(s)/verzorger(s) zijn hiervoor verantwoordelijk. Adelante kan hierbij ondersteunen. Lees meer over:

 • Welke zorg wordt geboden tijdens onderwijstijd?
 • Werkwijze
 • Uitgangspunten
 • Cliënt ondersteuning en bezwaren
 • Meer informatie