Menu

VSO VMBO

Jongeren van 12 tot 18 jaar met een regulier onderwijsniveau volgen onderwijs binnen de Leerweg VMBO van het Voortgezet Speciaal Onderwijs op ons Adelante College in Valkenburg. 

Inhoud van deze pagina

Er wordt diplomagericht/certificaatgericht gewerkt. In het VMBO worden de volgende leerwegen aangeboden:

  • Basisberoepsgerichte leerweg
  • Kader beroepsgerichte leerweg
  • Theoretische leerweg

De aangeboden sectoren Technische leerweg zijn: techniek, zorg en welzijn en economie. Voor Basisberoepsgerichte leerweg en Kader beroepsgerichte leerweg is dit economie

Examens vinden plaats in de vorm van staatsexamens. De opleiding kan langer duren dan binnen het reguliere onderwijs, omdat onze leerlingen vanwege hun beperking meer tijd nodig hebben om hun opleiding te voltooien.

Richtlijnen voor plaatsing op het VMBO

Om toegelaten te worden heeft de leerling:

  • een IQ tussen de 75 en 120;
  • de vakken rekenen en begrijpend lezen minimaal C score op einde groep 6 basisonderwijs;
  • een CITO-score passend bij het niveau van aanmelding;
  • een werkhouding gericht op het behalen van een diploma.

Het onderwijsprogramma

Onderbouw

In deze jaren volgen alle leerlingen dezelfde vakken:

Nederlands Biologie
Engels Geschiedenis
Duits Aardrijkskunde
Wiskunde Tekenen
Rekenen Keuzevak onderbouw
Economie Bewegingsonderwijs
NASK (leerjaar 2) Drama


Bovenbouw (leerjaar 3, 4 en 5)

In de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg (BB)en de kaderberoepsgerich­te leerweg (KB) biedt Adelante het profiel Economie & Ondernemen aan.

In de bovenbouw van de theoretische leerweg (TL) biedt Adelante de sectoren Econo­mie, Landbouw, Techniek en Zorg en Welzijn aan.

Examen

Alle leerlingen van de leerweg VMBO leggen voor de algemeen vormende vakken examen af volgens het staatsexamen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen: het centraal examen en het college-examen. Meer over de inhoud van de examens lees je in de schoolgids. 

Uitstroomgericht onderwijs

Het Adelante College werkt ‘uitstroomgericht’. Dit betekent dat ons onderwijs zó is ingericht dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de periode na hun schooltijd.

Uitstroomprofiel

De leerling verlaat Adelante met een diploma:

  • basisberoepsgerichte leerweg, of
  • kaderberoepsgerichte leerweg, of
  • theoretische leerweg.

Met dit diploma kan hij of zij op verschillende vervolgopleidingen terecht: MBO (ROC) op niveau 2, 3 of 4, havo of een andere vorm van voortgezet onderwijs. Een leerling kan deelcertificaten behalen en stroomt via de entree-opleiding van het MBO door naar vervolgonderwijs.